.:: Aktuální informace ::.

CO NÁS ČEKÁ

 

BŘEZEN: . .
Datum AKCE Poznámky
8. 3. Karneval ŠD
16. 3. Matematický klokan Rozvoj mat. a fin. gramotnosti
26. - 28. 3. Velikonoční projekt VÍTÁME JARO
29. 3. - 2. 4. Velikonoční PRÁZDNINY
28. 3. – 29. 3. Noc s Andersenem a Harrym Potterem ŠD
Návštěva knihovny - Rokytnice ŠD
Velký korálový útes ŠD

 

 

DUBEN: . . . . .
Datum AKCE Poznámky
3. 4. Dopravní výchova 2. ročník
4. 4. Dopravní výchova 3. ročník
4. 4. Vystoupení v klubu důchodců ŠD
5. 4. Dopravní výchova 4. ročník
6. 4. Ukázka práce v 1. ročníku Projekt: Budu školákem
9. 4. Dopravní výchova 1. ročník
12. 4. Zápis do 1. třídy
17. 4. BIOS - Jarní les 1. ročník
18. 4. BIOS - O zvířátkách se zvířátky 2. ročník
24. 4. BIOS - Se zvířaty kolem světa 5. ročník
25. 4. BIOS - Co se skrývá pod povrchem 4. ročník
27. 4. BIOS - Naši obojživelníci 3. ročník
Den země ŠD

náhled

náhled

 • Prvňáčci z naší školy jsou vyfoceni v Přerovském deníku.

  náhled

  náhled

   

                         .:: Archiv informací školního roku 2017/2018::.

  CO NÁS ČEKÁ

   

  ÚNOR: .
  Datum AKCE Poznámky
  2. 2. Pololetní prázdniny
  8. 2. Divadelní vystoupení - Olomouc 4. a 5. ročník
  12. - 16. 2. Jarní prázdniny
  Matematická olympiáda 5. ročník
  Testování NIQES 5. ročník
  ŠD Valentýnská pošta
  ŠD Soutěž ve skládání origami
  LEDEN: .
  Datum AKCE Poznámky
  3. 1. Tonda obal na cestách 8:50 - 12:30, EVVO
  4. 1. Krmení zvířátek Školní družina
  ----- Třídnické hodiny
  ----- Pololetní prověrky
  23. 1. Muzikoterapie Školní družina
  24. 1. Konzultační den 13:00 - 17:30
  30. 1. Abraka 8:00 - MPP
  31. 1. Vydávání vysvědčení

   

  Děkujeme panu Dušánkovi za odvoz vršků od PET láhví do sběrny.

   

   

  náhled

  Od 9. 11. bude probíhat sběr papíru.

  náhled

  náhled

  Naše škola je zapojena do projektu Podpora vzdělávání I..

  náhled

  náhled

  náhled

  CO NÁS ČEKÁ

   

  PROSINEC: .
  Datum AKCE Poznámky
  5. 12. Čertovské vyučování
  6. 12. Vánoční tvoření s rodiči 13:30 - 17:00, vstup 30,- Kč
  13. 12. Vánoční zpívání - Česko zpívá koledy
  13. 12. Vánoční jarmark pro veřejnost
  Vánoční projektové vyučování poslední týden

  náhled ŘÍJEN:

  Datum AKCE Poznámky
  Celoškolní projekt: Bezpečně do školy dopravní výchova
  Matematická olympiáda 5.ročník
  Zahajovací prověrky 2. - 5. třída
  Podzimní tvoření z přírodních materiálů EVVO
  Celorepublikový projekt 72 hodin ŠD - EVVO
  Vítání občánků vystoupení pro veřejnost
  Výtvarná soutěž Tak to vidím já
  Jak se žilo našim babičkám 4. a 5.ročník muzeum Prosenice
  Sportovní aktivity na ZŠ Prosenice

   

  LISTOPAD: . .
  Datum AKCE Poznámky
  3. 11. Sluneční soustava 5. ročník, Olomouc
  22.11. Konzultační den informace o prospěchu a chování za 1.čtvrtletí
  22. 11. Volba člena Školské rady
  Rokytnický slavík EVVO
  Třídnické hodiny MPP
  Halloweenský karneval ŠD
  Sběr papíru EVVO

   

   

  od 18. 9. - PLAVÁNÍ - odjezd v 7:20 - 2. - 5. ročník

                                  Sraz v 7:15 hod. ve škole. U děvčat doporučujeme vlasy svázané v                                    cop a sundat náušnice.

                                  S sebou: ručník, plavky, holky gumovou čepici, hřeben, papírové                                        kapesníky. Vše v igelitové tašce a podepsané.

                                  Prosíme o vhodnou svačinu v den plavání. Potvrzení o zdravotní                                    způsobilosti předejte třídní učitelce do 15.9. 2017.

  náhled

  26. 9. - Projekt - Budu školákem - 1. ročník - návštěva v MŠ

  Dne 29.9. 2017 se bude konat projektový den „Máme rádi Česko“. Děti si přinesou pouzdro, svačinu, pití. Konec vyučování 12,00 hod.

  3. 10. 8:00 - Dopravní výchova - 1. ročník

  4. 10. 8:00 - Dopravní výchova - 2. ročník

  5. 10. 8:00 - Dopravní výchova - 3. ročník

  11. 10. 8:00 - Dopravní výchova - 4. ročník

  náhled

  12. 10. 2017 - výchovně vzdělávací program - Práce našich babiček

                                  Sraz v 7:15 hod. ve škole, odjezd od rybníčku v 7:30.

                                  S sebou: svačinu, pití, sportovní oblečení a obuv, pouzdro.

  Od 4. 9. bude ve škole probíhat sběr papíru.

  13. 9. Třídní schůzky - 15:30 (1. 2. a 3. ročník)

                                  - 16:00 (4. a 5. ročník)

  V listopadu 2017 v rámci konzultačního dne proběhne volba člena školské rady za zákonné zástupce žáků školy. Návrhy na kandidáty na člena školské rady můžete zaslat na email skola@obecrokytnice.cz nebo tel. 581 211 850, 603 873 741

  náhled

  Závěrečné vyhodnocení sběru vršků a papíru naleznete zde.

  ZPRÁVY ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ

  Milí rodiče, cesta na Sluňákov nám rychle utekla. Děti se hodně těšily. Po příjezdu jsme se ubytovali a seznámili s lektory programů. Dnešní den byl především o seznamování se se zajímavou budovou a jejím okolím. Prvňáčci mají během pobytu ekoprogram "Zelený ostrov". Čtvrťáci a páťáci mají ekoprogram "Bobří putování". Během dne jsme zkoumali a objevovali místní přírodu. Po programu jsme měli sportovní hry. Po večeři jsme šli na procházku do městečka. Teď už všichni sladce spinkají .... Máme se dobře, moc vás zdravíme :)

  Sluňákov, 27. 6. 2017

  V úterý nám přálo počasí, celý den bylo hezky. Děti vyrazily k vodě. Lovily drobné živočichy v místním rybníku. Potom je určovaly a zahrály si několik her o přírodě. Starší žáci dopoledne ještě stihli odlít bobří stopy. Po obědě všichni pokračovali v objevování a zkoumání přírodních zákonitostí. Lektoři dětem vysvětlovali propojení živé a neživé přírody, střídání čtyř ročních období a postavení Země ve vesmíru. Po ekoprogramu jsme měli pro děti připravené sportovní hry. A po večeři jsme šli na procházku do místního okolí s překvapením. Děti zažily večerní prohlídku jeskyně s lucerničkami. Celý den se nám vydařil. Všichni jsou zdraví a mají se výborně :)

  11.6.2017 naše škola uspořádala za podpory SCLLD MAS Hanácké Království zábavné odpoledne u příležitosti oslav dne dětí s názvem „Cesta pohádkovým lesem“ Děti po splnění úkolů ( nejtěžší úkol lízání zmrzliny) , dostaly občerstvení a vylosovaly si dárek z tomboly. Nedílnou součástí akce bylo vystoupení Klauna Pepina, který žáky pobavil. Všichni se už těšíme na další společnou akci rokytnických rodičů a dětí.

  náhled

  23.6. Den s našimi záchranáři- OČZBRMU

  26.-28.6. pobyt v přírodě Sluňákov 1.4.5. ročník

  29.6. Rozloučení se školním rokem

  30.6. vydávání vysvědčení- závěr školního roku

  náhled

  Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017-2018 naleznete zde.

  Vážení rodiče, z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti žáků u školy, budou žáci k uložení svých kol atd. využívat boční vstup přes garáž na školní dvůr. Za kola uložená na dvoře nenese škola žádnou zodpovědnost.

  Aktuální informace pro rodiče z oblasti prevence rizikového chování: zde.

  Naši žáci se zúčastnili pěvecké soutěže ve Středisku volného času Atlas a Bios Přerov. Nelinka Hrabalová ze 3. třídy uspěla v kategorii A1 ve stříbrném pásmu. Tímto jí gratulujeme za krásné umístění.

  náhled

  náhled

  11.6. Den dětí-klaun Pepino prcek

  náhled

  31.5. EVVO- turistický výlet na Tesák 4.ročník

                  Turnaj ve stolním tenise-akce ŠD

                  Celoškolní projekt „Rozumíme penězům“ – finanční gramotnost

  Akce červen:

  EVVO - od 5. 6. bude probíhat sběr papíru. Kontejner bude umístěný na školním dvoře. Děkujeme Vám za celoroční spolupráci.

  5.6. divadelní představení v Olomouci-5.ročník

  7.6. kulturní vystoupení v Klubu důchodců

  Akce květen:

  4.5. dopravní výchova 1.ročník

  9.5. dopravní výchova 4.ročník

  10.5. dopravní výchova 2.ročník

  11.5. dopravní výchova 3.ročník

  10.5. dopravní soutěž v Radslavicích 3.a 4.ročník

                  (helmy na kolo s sebou-dopravní hřiště)

  15.5. Olympijský víceboj-vyhodnocení

  18.-19.5. Testování žáků 5.ročníků

  Duben:

  27.4. „ Den otevřených dveří, aneb rodiče vítáni“ ukázky práce s žáky ve třídě od 8.00-10.00

  náhled

  VÝSLEDKY MATEMATICKÉHO KLOKANA/CVRČKA

  Výsledky pro druhý ročník.

  Výsledky pro třetí ročník.

  Výsledky pro čtvrtý ročník.

  Výsledky pro pátý ročník.

  náhled

  7.4. divadelní představení v Olomouci 1.a 2.ročník

  20.4. Zápis žáků do 1.ročníku od 13.30-17,30

  náhled

  Více informací o zápisu naleznete zde.

  4.4. Konzultační den od 13.00-17,30 hod.

  Březen:

  13.3. divadelní představení v Olomouci „Tarzan-král džungle“ (3. a 4. ročník)

              - odjezd v 8.45 hod.

  Od 14. 3. bude probíhat ve škole sběr papíru. (EVVO)

  16.3. Karneval v sokolovně - školní družina

  17.3. Matematický klokan- rozvoj matematické gramotnosti- 2.-5.ročník

  22.3. Rozvoj čtenářské gramotnosti- návštěva knihovny

              Projekt „ Moje kamarádka kniha, aneb čtení není nuda“

  23.3. projektové vyučování“ Budu školákem“- návštěva předškoláků v 1.třídě

              8,30-10,00 Zveme rodiče předškoláků.

  Ve čtvrtek 23. 2. ve škole proběhlo školní kolo recitační soutěže. Školního kola se zúčastnili žáci 3. - 5. ročníku. První tři místa nám obsadili žáci ze 3. ročníku. 1. místo Nelinka Hrabalová, 2. místo Vojta Bernát a 3. místo Pavel Horák. Těmto žákům moc GRATULUJEME.

  náhled

  3.3. okresní kolo v recitaci

  Únor:

  23.2. školní kolo v recitaci-rozvoj čtenářské gramotnosti

  15. 2. MPP - beseda s Městskou policií Přerov: 1.-2. roč. - Bezpečné chování, 4.-5. roč. - Bezpečná jízda na kole

  1. 2. MPP - interaktivní výukový program - divadlo "Abraka Muzika" v sokolovně. Program "Jak žijeme" - sociální chování, mezilidské vztahy, etická výchova

  3.2. Pololetní prázdniny

  6.2.-10.2. Jarní prázdniny

  27. 1. MPP - Program pro 4. a 5. ročník "Alkohol a jiné závislosti" - prevence závislostí (náhradní termín)

  31.1. vydávání vysvědčení

            Projektový den“ Chovejme se k sobě slušně“-MPP

  19.1. Konzultační den - žák - rodič - pedagog

            Zhodnocení klíčových kompetencí za 1.pololetí

  náhled

  Leden:

  3.1. Těšíme se do školy - zahájení vyučování v novém roce

  Prosinec:

  19.12-22.12. Vánoční projektové vyučování-třídní besídky.

  náhled

  14.12. Vánoční vystoupení žáků v kostele v 16:45hod.

            V 18.00“ Česko zpívá koledy „

            Předem děkujeme za příspěvek na prodejní Vánoční jarmark.( cukroví, perníčky , či jiné

            vánoční dekorace k prodeji).

            Bližší informace předají třídní učitelky.

  1.12. „Vánoční tvoření „ akce ŠD pro veřejnost od 14,00-17.30 hod.

  2.12. “ Čertovské vyučování“-návštěva Mikuláše a čerta

  Listopad:

  15.11.- 24.11. dopravní výchova“ Bezpečně do školy“

  „Rokytnický slavík“ - školní soutěž

  Třídnické hodiny - MPP - vztahy v třídních kolektivech, pravidla třídy.

  15.11.- 24.11. dopravní výchova“ Bezpečně do školy“

  Beseda OSPODU nejen pro rodiče. Letáček zde.

  Od 21. 10. bude probíhat sběr papíru.

  10.11. konzultační den (učitel-rodič-žák) od 13.30-17.30

            v 17.15 hod. ve sborovně Rada rodičů-zástupci tříd

  10. 11. - ekoprogram na BIOSU v Přerově - 5. ročník (EVVO)

  Říjen:

  „Bezpečně do školy“ – celoškolní projekt s dopravní tématikou

  20.10.“ Podzimní tvoření“ - tvořivé dílny - práce s odpadovým a přírodním materiálem - EVVO

  21.10.“ Oslavy lesa“- EVVO 4. a 5. ročník - na Flóře v Olomouci

  12.10. výchovně vzdělávací exkurze do Prahy - „Husovy stopy“ žáci 4. a 5. ročníku.

             Další informace naleznete zde.

  13.10. EVVO - ŠD „72 hodin“ úklid hřiště a okolí školy

  Na školním dvoře je přistaven kontejner na papír

  Shrnutí projektového vyučování „Den s našimi záchranáři“ si můžete přečíst zde.

  8. 9. 2016 - Třídní schůzky v budově základní školy:

                    1. 4. a 5. ročník v 16.00 hod.

                    2. a 3.ročník v 16.30 hod.

  9. 9.2016 - „Den s našimi záchranáři“ - projektové vyučování (sportovní oblečení)

  14. - 16.9. žáci 2. a 3.ročníku pobyt v přírodě - Sluňákov.

  Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

  Vyhodnocení DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI RODIČŮ naleznete zde.

  náhled nahoru

 •  

  © ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…