.:: Archiv informací školního roku 2017/2018::.

Vyúčtování školního výletu: Cena vstupenky do Vida centra byla130,- Kč a doprava autobusem na osobu stála 197,- Kč.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z krajského sokolského sletu v Přerově, kde můžete vidět i žáky z naší školy zde.

náhled

Vážení rodiče, z důvodu stavebních úprav v budově základní školy bude školní rok ukončen již 25.6. 2018. Slavnostní předání vysvědčení a rozloučení s žáky 5. ročníku proběhne v sokolovně. Provoz školní družiny v uvedený den bude zajištěn.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NALEZNETE zde.

Gratulujeme Alžbětě Hrnčiříkové za úspěšnou reprezentaci školy ve výtvarné soutěži "Cesta do pravěku".

náhled

náhled

Gratulujeme! Tito žáci pojedou dne 28. 5. na výlet na ranč v Kostelanech s programem. Dopravu autobusem (asi 200,- Kč) a oběd (85,- Kč) uhradí škola. Žáci si budou platit pouze program za 180,- Kč. Peníze (180,- Kč) předejte třídnímu učiteli do 22. 5. Sraz je v 7:10 hod ve škole. Příjezd je cca v 15:00 hod. S sebou: batůžek, pití, svačinu, pláštěnku, kšiltovku, pap. kapesníky, sportovní oblečení a obutí.

CO NÁS ČEKÁ

 

ČERVEN:
Datum AKCE Poznámky
1. 6. DEN DĚTÍ
8. 6. Divadlo Olomouc 4. + 5. ročník
13. 6. Konzultace
18. 6. - 20. 6. Třídnické práce, odevzdávání učebnic 1. - 5. ročník
21. 6. Školní výlet - BRNO - VIDA centrum 1. - 5. ročník
22. 6. Akce třídy
25. 6. Vydávání vysvědčení 1. - 5. ročník

 

Návštěva malých čarodějů a čarodějnic z MŠ v 1. třídě.

náhled

 

Od 11. 6. bude probíhat sběr papíru.

KVĚTEN:
Datum AKCE Poznámky
2. 5. FOTOGRAFOVÁNÍ
22. 5. ZDRAVÁ 5 1. + 2. ročník
22. 5. Dopravní soutěž - RADSLAVICE 3. a 4. ročník
23. 5. ZDRAVÁ 5 3. + 4. + 5. ročník
28. 5. Výlet - Kostelany Vybraní žáci

 

* Dne 30. 4. půjdou žáci na poznávací vycházku k pomníku padlých letců. Sraz je v 8:00 hod u garáží před vlakovým nádražím. Nebo je odchod v 7:30 hod od školy. S sebou: batůžek, pláštěnku (budeme ji používat i na sednutí), svačinu, pití, sportovní oblečení a obuv, kšiltovku, kapesníky, Zprávy pro rodiče. Oběd si odhlašuje každý sám. Po skončení akce bude rozchod cca v 11:15 hod před vlakovým nádražím.

DUBEN: . . . . . .
Datum AKCE Poznámky
3. 4. Dopravní výchova 2. ročník
4. 4. Dopravní výchova 3. ročník
4. 4. Vystoupení v klubu důchodců ŠD
5. 4. Dopravní výchova 4. ročník
5. 4. Ukázka práce v 1. ročníku Projekt: Budu školákem
9. 4. Dopravní výchova 1. ročník
12. 4. Zápis do 1. třídy
17. 4. BIOS - Jarní les 1. ročník
19. 4. Den otevřených dveří
24. 4. BIOS - Se zvířaty kolem světa 5. ročník
25. 4. BIOS - Co se skrývá pod povrchem 4. ročník
25. 4. KONZULTACE
27. 4. BIOS - Naši obojživelníci 3. ročník
30. 4. Den země *
Sběr papíru

náhled

 

náhled

náhled

náhled

náhled

 • Prvňáčci z naší školy jsou vyfoceni v Přerovském deníku.

  náhled

  náhled BŘEZEN:

  . . .
  Datum AKCE Poznámky
  8. 3. Karneval ŠD
  16. 3. Matematický klokan Rozvoj mat. a fin. gramotnosti
  26. 3. Schůzka s p. ředitelkou ZŠ J. A. Komenského
  26. - 28. 3. Velikonoční projekt VÍTÁME JARO
  29. 3. - 2. 4. Velikonoční PRÁZDNINY
  28. 3. – 29. 3. Noc s Andersenem a Harrym Potterem ŠD
  Návštěva knihovny - Rokytnice ŠD
  Velký korálový útes ŠD
  Probíhá SBĚR PAPÍRU

   

  26. - 28. 3. Velikonoční projekt - BAREVNÝ TÝDEN - soutěž tříd v množství barevného oblečení.
 • PONDĚLÍ - MODRÁ
 • ÚTERÝ - ŠEDÁ
 • STŘEDA - ČERVENÁ
 •  

  6. 4. EVVO - projekt "Ukliďme svět, ukliďme Česko" - žáci ZŠ Rokytnice se opět připojí k celorepublikové akci zaměřené na čistotu životního prostředí. V tento den uklidí hřiště, park a okolí školy.

  náhled

  Zároveň se dobrovolníci zapojí dne 7. 4. k akci hasičů s podporou obce Rokytnice nazvanou

 • "Pojďme společně uklidit Rokytnici!"

  Je to dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Přidejte se také a podpořte nás.

   

  CO NÁS ČEKÁ

   

  ÚNOR: .
  Datum AKCE Poznámky
  2. 2. Pololetní prázdniny
  8. 2. Divadelní vystoupení - Olomouc 4. a 5. ročník
  12. - 16. 2. Jarní prázdniny
  Matematická olympiáda 5. ročník
  Testování NIQES 5. ročník
  ŠD Valentýnská pošta
  ŠD Soutěž ve skládání origami
  LEDEN: .
  Datum AKCE Poznámky
  3. 1. Tonda obal na cestách 8:50 - 12:30, EVVO
  4. 1. Krmení zvířátek Školní družina
  ----- Třídnické hodiny
  ----- Pololetní prověrky
  23. 1. Muzikoterapie Školní družina
  24. 1. Konzultační den 13:00 - 17:30
  30. 1. Abraka 8:00 - MPP
  31. 1. Vydávání vysvědčení

   

  Děkujeme panu Dušánkovi za odvoz vršků od PET láhví do sběrny.

   

   

  náhled

  Od 9. 11. bude probíhat sběr papíru.

  náhled

  náhled

  Naše škola je zapojena do projektu Podpora vzdělávání I..

  náhled

  náhled

  náhled

  CO NÁS ČEKÁ

   

  PROSINEC: .
  Datum AKCE Poznámky
  5. 12. Čertovské vyučování
  6. 12. Vánoční tvoření s rodiči 13:30 - 17:00, vstup 30,- Kč
  13. 12. Vánoční zpívání - Česko zpívá koledy
  13. 12. Vánoční jarmark pro veřejnost
  Vánoční projektové vyučování poslední týden

  náhled ŘÍJEN:

  Datum AKCE Poznámky
  Celoškolní projekt: Bezpečně do školy dopravní výchova
  Matematická olympiáda 5.ročník
  Zahajovací prověrky 2. - 5. třída
  Podzimní tvoření z přírodních materiálů EVVO
  Celorepublikový projekt 72 hodin ŠD - EVVO
  Vítání občánků vystoupení pro veřejnost
  Výtvarná soutěž Tak to vidím já
  Jak se žilo našim babičkám 4. a 5.ročník muzeum Prosenice
  Sportovní aktivity na ZŠ Prosenice

   

  LISTOPAD: . .
  Datum AKCE Poznámky
  3. 11. Sluneční soustava 5. ročník, Olomouc
  22.11. Konzultační den informace o prospěchu a chování za 1.čtvrtletí
  22. 11. Volba člena Školské rady
  Rokytnický slavík EVVO
  Třídnické hodiny MPP
  Halloweenský karneval ŠD
  Sběr papíru EVVO

   

   

  od 18. 9. - PLAVÁNÍ - odjezd v 7:20 - 2. - 5. ročník

                                  Sraz v 7:15 hod. ve škole. U děvčat doporučujeme vlasy svázané v                                    cop a sundat náušnice.

                                  S sebou: ručník, plavky, holky gumovou čepici, hřeben, papírové                                        kapesníky. Vše v igelitové tašce a podepsané.

                                  Prosíme o vhodnou svačinu v den plavání. Potvrzení o zdravotní                                    způsobilosti předejte třídní učitelce do 15.9. 2017.

  náhled

  26. 9. - Projekt - Budu školákem - 1. ročník - návštěva v MŠ

  Dne 29.9. 2017 se bude konat projektový den „Máme rádi Česko“. Děti si přinesou pouzdro, svačinu, pití. Konec vyučování 12,00 hod.

  3. 10. 8:00 - Dopravní výchova - 1. ročník

  4. 10. 8:00 - Dopravní výchova - 2. ročník

  5. 10. 8:00 - Dopravní výchova - 3. ročník

  11. 10. 8:00 - Dopravní výchova - 4. ročník

  náhled

  12. 10. 2017 - výchovně vzdělávací program - Práce našich babiček

                                  Sraz v 7:15 hod. ve škole, odjezd od rybníčku v 7:30.

                                  S sebou: svačinu, pití, sportovní oblečení a obuv, pouzdro.

  Od 4. 9. bude ve škole probíhat sběr papíru.

  13. 9. Třídní schůzky - 15:30 (1. 2. a 3. ročník)

                                  - 16:00 (4. a 5. ročník)

  V listopadu 2017 v rámci konzultačního dne proběhne volba člena školské rady za zákonné zástupce žáků školy. Návrhy na kandidáty na člena školské rady můžete zaslat na email skola@obecrokytnice.cz nebo tel. 581 211 850, 603 873 741

  náhled nahoru

 •  

  © ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…