.:: Archiv ::.

Zde naleznete informace z předchozích školních let a archiv fotografií z akcí školy (viz níže)

                       .:: Archiv výročních zpráv::.

Výroční zpráva 2014 - 2015

Výroční zpráva 2013 - 2014

Výroční zpráva 2012 - 2013

Výroční zpráva 2011 - 2012

                       .:: Archiv informací školního roku 2015/2016::.

Výsledky sběru papíru a vršků naleznete zde.

I letos se jako každý rok konalo Branné cvičení pod patronací starosty Petra Havlíka. Počasí nám víc než přálo. Akci jsme zahájili a ukončili školní hymnou Rokytnická školička, kterou si složili sami žáci. Následovalo dopoledne plné sportovních úkolů završené výborným pohoštěním (naprosto vynikající klobásy z udírny). Tímto moc děkujeme panu starostovi a členům obce za velice zdařilou akci (video ze zahájení najdete zde )

náhled

21. 6. EVVO-BIOS - 2.ročník

21. 6. Hvězdárna Brno - „Užasné planety „(3.-5.ročník)

22. 6. EVVO-BIOS - 1.ročník

23. 6. EVVO-BIOS - 5.ročník

24. 6. EVVO-BIOS - 4.ročník

27.6. Sportovní olympiáda

28.6. Sportovně branné cvičení pod patronací starosty obce

30.6. Slavnostní ukončení školního roku „ Hurá na prázdniny“

Děkujeme žákyni 5.ročníku Janě Dreiseitlové za reprezentaci naší školy v krajské soutěži Pythagoriáda.

náhled

Děkujeme rodičům a přátelům školy za příspěvky do tomboly na Den dětí.

Dne 1. 6. (se 4. třídou) a 3. 6. (s 5. třídou) proběhl výlet na Svatý Hostýn. V oba dva dny jsme se nechali autobusem dovézt na Tesák a odtud jsme vyrazili na Hostýn, kde jsme měli krátký rozchod a vydali se do Bystříce, kde nás autobus opět naložil a odvezl k domovům. Celá trasa byla dlouhá necelých 11 km, což dělalo asi 24 000 našich malých krůčků, a že to nebyly krůčky jen po rovince - vystoupat na Hostýn pro nás znamenalo převýšení, jako vystoupat na 45 pater vysoký mrakodrap a klesání do Bystřice se rovnalo seběhnutí mrakodrapu 140 pater vysokého! Oba dva dny nám počasí přálo a výlet jsme si tak mohli vychutnávat plnými doušky. Po cestě jsme poznávali i rostliny a stromy, seznamovali se z ekosystémem lesa, pracovali jsme s buzolou a mapou a hlavně se bavili a užívali si atmosféru školního výletu. Z výletu se 4. ročníkem máme plno krásných fotek, musím se moc omluvit, ale to samé neplatí o výletu s 5. ročníkem - technika selhala a téměř všechny fotky zemřely společně s mým mobilním telefonem (podařilo se zálohovat jen první tři). A že těch foteček bylo - dokonce i přímo z kostela, nádherné třídní fotky se spoustu krásnými vyhlídkami, děti zachyceny při práci s mapou a buzolou a nespočet dalších. Ale pevně doufám, že to nikomu nevadí, jistě si to vše umíte z vyprávění dětí živě představit

Od 13. 5. bude probíhat ve škole sběr papíru. A zárověň prosíme všechny, kteří mají doma vršky od PET lahví, ať je přinesou do školy, protože v květnu proběhne i odvoz vršků.

Gratulujeme našim mladým cyklistům: Nikči Andělové, Janči Dreiseitlové, Honzovi Vykopalovi a Štěpovi Horákovi, kteří nás 11. 5. 2016 reprezentovali v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů v Lipníku nad Bečvou a tam si vybojovali nádherné druhé místo!

náhled

11. 6. DEN DĚTÍ

Srdečně zveme všechny děti a rodiče, aby s námi prožili pěkné sobotní odpoledne plné pohádkových úkolů u příležitosti Dne dětí.

náhled

9. 6. konzultační den 13.30-17.30

15. 6. EVVO-BIOS -3.ročník

1. 6. a 3. 6. turistický výlet v rámci TV (Tesák- Hostýn žáci 3.-5.ročníku )

6. 5. divadelní představení v sokolovně v 17,30 hod. „ Strašidlo Cantervillské „

11.5. „ Tvořivé odpoledne s maminkou“ u příležitosti Svátku matek Vás zveme na třídní slavnost (vystoupení žáků třídy)

náhled

Žáci základní školy Rokytnice složili v rámci dramatického kroužku o své škole písničku.

Text naleznete zde.

Video naleznete zde.

Dne 22. 4. 2016 se naši žáci (Nikča Andělová, Janča Dreiseitlová, Honza Vykopal a Štěpa Horák) zúčatnili oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Všichni čtyři se intenzivně připravovali už několik týdnů předem, jejich snaha a píle se velmi vyplatila a žáci získali nádherné 2. místo a postupují do okresního kola, které proběhne 4. 5. 2016 v Lipníku. MOC GRATULUJEME!

náhled

28.4. Celoškolní projekt – „Chráníme přírodu“ EVVO

22.4. dopravní soutěž Mladý cyklista

27.4. divadelní představení Broučci v Olomouci- žáci 1.a 2.ročníku

1.4. Aprílová škola

7.4. Konzultační den od 13.30-17.30

Dne 24. 2. 2016 proběhla na naší škole Recitační soutěž. Škola se na tu dobu proměnila v pohádkové království plné pohádkových bytostí. Moderování Recitační soutěže se ujala Šípková Růženka, ctěnou porotu tvořilo známé pohádkové trio - Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Dozoru nad dětmi se ujala Maková panenka a celou akci nám fotograficky zdokumentoval známý detektiv Sherlock Holmes. Všechny děti moc krásně recitovaly a tréma se vyhnula téměř všem obloukem. V polovině Recitační soutěže si děti ještě vyluštily pohádkový kvíz a čekala je sladká odměna. Na konci pak probíhalo losování korespondenční soutěže, která na škole probíhala po dobu dvou týdnů před Recitační soutěží. Všem žákům moc děkujeme za další vydařenou akci školy!

VÝSLEDKY:

Kategorie mladší žáci:

1. místo - Štěpa Jurečka

2. místo - Vojta Bernát

3. místo - Anička Dušánková

Kategorie starší žáci:

1. místo - Adélka Balková

2. místo - Anička Kimlová

3. místo - Janča Dreiseitlová

Ocenění za pěknou recitaci:

Nelča Hrabalová

Aďa Pavlík

VYBRANÍ REPREZENTANTI ŠKOLY NA SOUTĚŽ DO PŘEROVA:

Štěpa Jurečka

Adélka Balková

Anička Kimlová

(Soutěž proběhne 1. 3. 2016 v SVČ ATLAS a BIOS.)

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy žákyni 5.ročníku Janě Dreiseitlové - 2.místo v okresním kole Matematické olympiády.

Naše škola se zapojila do projektu Sazka Olympijský víceboj. Děti málo hýbou a my bychom to chtěli změnit. Sazka Olympijský víceboj nabízí sportovní náplň pro všechny děti. Více informací naleznete zde.

náhled

náhled

Výsledky školního kola Pythagoriády pro 5. ročník:

1. místo: Jana Dreiseitlová

2. místo: Štěpán Horák

3. místo: Martin Malenda

Výhercům gratulujeme!

Od 1. 2. probíhá ve škole sběr papíru.

 

ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete zde

16.2. 2016 Keramické tvoření, návštěva knihovny - 4. ročník

18.2. 2016 Keramické tvoření, návštěva knihovny - 5. ročník

Březen: Matematický klokan – žáci 2.-5.ročníku

VÝSLEDKY naleznete zde

18.3. Den otevřených dveří aneb rodiče vítáni –ukázky práce s žáky od 8.00-10.00

23.3. Velikonoční tvoření –akce ŠD

9.2. 2016 NEBUĎ DAREBÁKEM - MPP - týdenní projekt - zdravý životní styl

náhled

28.1. vydávání vysvědčení za 1.pololetí

29.1. pololetní prázdniny

2.2. 2016 zápis do 1.ročníku v době od 14.00-18.00

19.1. dopravní výchova 1.ročník

20.1. dopravní výchova 2.ročník

21.1. dopravní výchova 3.ročník

19.1. Konzultační den od 13.30-18.00 (dle rozpisu třídních učitelů)

19.1. 2016 v 16.15 hod. informativní schůzka pro rodiče žáků naší školy s ředitelkou ZŠ J. A. Komenského Přerov-Předmostí Mgr. Bc. Věrou Václavíčkovou ohledně přestupu žáků do 6.ročníku

13.1. Novoroční krmení zvířátek v lese- EVVO- akce ŠD

13.1. dopravní výchova 4. ročník

14.1. v 8.30 -10.00 Celoroční projekt: „Budu školákem“ ukázková hodina pro předškoláky a jejich rodiče v 1.ročníku ZŠ

náhled

21.12.-22.12. projektové vyučování s vánoční tématikou

V rámci realizace Minimálního preventivního programu v uplynulých týdnech na naší škole probíhaly dvě dotazníková šetření u žáků 4. a 5. třídy. První z nich se týkalo zjištění subjektivní spokojenosti žáků ve škole, druhé bylo zaměřeno na zmapování vztahů ve třídách. Výsledky těchto šetření jsou pro nás cenným zdrojem informací a budeme s nimi dále pracovat tak, abychom ještě více posílili vztahy v třídních kolektivech a současně, abychom nadále zvyšovali individuální spokojenost dětí ve škole. Tato dotazníková šestření hodláme nyní modifikovat a předložit je v následujících týdnech i žákům nižších ročníků.

 

Slavíci z Rokytnice/Přerova

Na škole proběhla pěvecká soutěž Slavíci z Rokytnice. Do dalšího kola Slavíci z Přerova postoupil Šimon Jurečka. Soutěže v Přerově se zúčastnil 11.11.2015, zazpíval Růže z Texasu. Porota jej velmi pochválila, jeho umístění budeme znát v následujících dnech.

Šimon Jurečka se na soutěži Slavíci z Přerova umístil na krásném 3. místě. GRATULUJEME!

 

S radostí oznamujeme, že jsme byli vylosováni jako výherci soutěže, v rámci projektu "Husovy stopy", které se naše škola v červnu 2015 zúčastnila.

2. cena: ZŠ a MŠ Rokytnice

Výlet do Betlémské kaple v Praze - vstup pro 45 dětí včetně doprovodu a náklady na cestu pro jeden autobus do maximální výše 12 000,- Kč + Kniha citátů Jana Husa a plakát Historie reformace v českých zemích. Více informací najdete zde

 

náhled

Dne 17. 12. proběhl ve 4. a 5. ročníku program "Prevence kyberšikany" pořádaný Národní sítí podpory zdraví.

9. 12. - Česko zpívá koledy - už 17:25 - U KOSTELA

náhled

10. 12. - Divadelní představení - Olomouc - Louskáček - 3. a 5. ročník

15. 12. - Vánoce na dědině - Rožnov pod Radhoštěm

4.12. Čertovské vyučování s návštěvou Mikuláše a čerta

EVVO - Dne 2. 11. proběhne postupně ve všech ročnících ekologický výukový program "Tonda obal na cestách"

MPP: Naše škola se zapojila do projektu "Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže - Jak prožít šťastné dětství" – prevence úrazů a rizikového chování dětí. Aktivity proběhnou postupně ve všech ročnících v tyto dny:

       1. - 3. roč. – 13. 10.,

       4. – 5. roč., 15. 10.

2. 10. - žáci 4. a 5. ročníku se zúčastní ekologické akce Oslavy lesa na Floře, která se

           bude konat na Výstavišti Flora Olomouc. Žáky čeká zábavné a poučné

            dopoledne zaměřené na environmentální výchovu.

            Více informací zde.

8. 10. - 72. hodin - akce školní družiny, více informací zde.

18. 9. - Výlet do ZOO - Lešná - 1. 2. a 3. ročník

První týden (od 2. 9. - 4. 9. ) bude vyučování do 11:40.

Obědy na školní rok nahlaste ve školní jídelně (tel.:581211770, osobně nebo emailem: jidelnarokytnice@seznam.cz).

Informace ke školní družině najdete zde.

2. 9. - Třídní schůzka rodičů 1. ročníku - v 16:00 hod.

4. 9. - exkurze do Prahy - 4. a 5. ročník

10. 9. - Projektové vyučování - Den s našimi záchranáři

17. 9. - Třídní schůzky - v 16:00 hod.

17. 9. - Vystoupení na zámečku - školní družina

Vyúčtování pobytu v přírodě je k nahlédnutí u paní ředitelky.

Finanční zůstatek z pobytu v přírodě je 317,- Kč na dítě.

Po konzultaci s rodiči bude žákům z těchto peněz zaplaceno divadelní představení v Olomouci.

Základní škola a mateřská škola Rokytnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí školní jídelny. Více informací zde.

                                                 KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!

               SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2015 - 2016

náhled

Prázdniny jsou pryč, začíná nový školní rok!

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 a přivítání prvňáčků proběhne 1. září 2015 v 8:00 v budově základní školy.

Děti přijdou BEZ AKTOVEK A PŘEZŮVEK. Oběd není zajištěn. Ukončení v 9:00.

                       .:: Archiv informací školního roku 2014/2015::.

Z důvodu zvýšené bezpečnosti žáků naší školy bude škola otevřena pro rodiče v době od 12:15 do 13:00 a následně po 15:00. Prosíme, vyzvedávejte si děti pouze v tyto časy.

 

Naše škola je zapojena do projektu: MODERNÍ UČITEL. Více o projektu naleznete zde.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání naleznete zde.

 

Blahopřejeme žákyni 4.ročníku Janě Dreiseitlové za 1.místo v dopravní soutěži Mladých cyklistů v Radslavicích

9.4.-18.6. plavání v rámci TV. Více informací zde.

22.6.-26.6. pobyt v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

Pondělí:

Dobrý večer,dnešní den utekl jako voda. Dopoledne nám po příjezdu trochu popršelo, to nám ale nevadilo, protože jsme vybalovali. Mile nás přivítal správce penzionu, který je velmi ochotný a vychází nám ve všem vstříc. Na obědě i večeři jsme si pochutnali, někteří si i přidávali. Odpoledne jsme se šli projít na vycházku do města. Prozkoumali jsme okolí. Po večeři jsme si venku ještě trochu zaběhali a pohráli. Teď nám opět sprchlo, ale to už se děti chystají do sprch a na večerku. Máme se dobře, všechny děti vás pozdravují. Já vám přeji pěkný večer a připojuji fotečku, že nám chutná i svačina :) Lenka Galasová

Úterý:

Dobrý večer, tak jsme si báječně užili i druhý den. Dopoledne jsme měli prohlídku v dřevěném městečku (skanzen). Protože byla s průvodcem, tak se děti dověděly různé zajímavosti o tom, jak lidé dříve žili a hospodařili. Cestou tam i zpět jsme se pěkně prošli a odpoledne jsme vyrazili na lesní výpravu. Při procházce lesem měly děti připravenou hru, takže jim cesta rychle utíkala. V lese jsme ještě ve skupinkách postavili domečky lesním skřítkům a pak už jsme šli na večeři. Dětem tady velmi chutná, stále nás mile překvapují, jak se hlásí o přidání. Možná to bude i tím čerstvým vzduchem. Celý den byly přeháňky, ale děti měly s sebou samozřejmě pláštěnky. Po večeři ještě poprchalo, tak jsme si zahráli společenskou hru raději uvnitř budovy. Všechny děti vás moc pozdravují, mají se dobře. Přeji vám pěkný večer. Lenka Galasová

Středa:

Dobrý večer, dnešní den se na nás smálo sluníčko už od rána. Celý den se nám vydařil. Dopoledne jsme byli na exkurzi v malé továrně na výrobu svíček. Pro děti to byl velký zážitek. Každý si sám zkusil svíčku vyrobit, takže si děti domů přivezou pěknou vzpomínku na Rožnov. Po obědě jsme měli připravenou netradiční olympiádu. Děti si zasportovaly a protože nám zbylo ještě trochu času do večeře, tak jsme si zahráli fotbal. Nejdřív to vypadalo, že vyhrají děvčata, ale kluci se nedali. Už teď se mě holky ptají, kdy bude odveta. Vůbec jsem netušila, že mám ve třídě tolik nadšených fotbalistek. U kluků mě to nepřekvapuje, ale že děvčata takhle drží krok, to je fajn :) No a po večeři měli slíbený taneček. Potom jsme si zazpívali na dobrou noc a hezky do sprch. Ještě kontrola klíšťat a dobrou noc .... Dobrou noc i vám. Lenka Galasová

Čtvrtek:

Dobrý večer, na dnešní den jsme měli naplánovaný celodenní turistický výlet, který se nám vydařil. Jeli jsme ráno autobusem a mikrobusem na Pustevny. Z Pusteven jsem šli pěšky přes Radegast na Radhošť a zpět. Cestou jsme si opakovali, co jsme se naučili ve vlastivědě o orientaci na mapě a v terénu. Vyzkoušeli jsme si práci s buzolou. A protože nám počasí přálo, tak jsme si výlet hezky užili. Někteří vám jistě budou tvrdit, že ušli čtyřicet kilometrů. Ale zpátky do Rožnova jsme jeli raději autobusem. Po příjezdu jsme měli pozdní oběd - polévku a hezky baňaté a nadýchané ovocné knedlíky. Potom jsme si odpočinuli, nakreslili obrázek do deníku a večer jsme měli táborák, kde jsme si pochopitelně opékali kabanos. Paní učitelky nám je nestačily napichovat na pruty, jak nám chutnalo. No a k táboráku patří kytara a písničky. Hezky jsme si zazpívali, byl to náš poslední večer tady. A pak do sprch, no a jak je to v té písničce? Hajduli dajduli, aby víčka sklapnuly... Pěkné sny a dobrou noc, přikládám vám pár voňavých - táborákových foteček. (Někdo z dětí sice říkal,že jsme grilovali, ale to musí až s vámi doma :) ) Lenka Galasová

Další fotečky:

http://skolarokytnice.rajce.idnes.cz/SvP_Roznov_pod_Radhostem_-_ST/

http://skolarokytnice.rajce.idnes.cz/SvP_Roznov_pod_Radhostem_-_CT/

http://skolarokytnice.rajce.idnes.cz/SvP_Roznov_pod_Radhostem_-_PA/

Pátek:

Celý týden utekl jako voda. V Rožnově se nám moc líbilo a vůbec se nám nechtělo balit a odjíždět. Ale co se dalo dělat. Slavnostně jsme si vyhodnotili všechny soutěže. Děti si odvezly domů spoustu diplomů a každý dostal nějakou tu dobrůtku za odměnu. Ještě jsme si dopsali a domalovali deníky. Pak už jenom všechno zabalit a uklidit, dát si poslední skvělý oběd a vracíme se autobusem domů. Už jenom pár dní a máme prázdniny. Huráááá!

30.6. Rozloučení se školním rokem - Vysvědčení

Od 5. 6. bude probíhat sběr papíru

6. 6. - DEN DĚTÍ - akce pro veřejnost

25. 5. - fotografování - v 10:00

29. 5. - akce ŠD - Nocování s knihou - indiánská stezka

náhled

4.6. Konzultační den - informace o prospěch a chování žáků

Dopravní výchova: 11. 5. 2015. - 8:00 - 2. ročník

                                 12. 5. 2015. - 8:00 - 3. ročník

                                 13. 5. 2015. - 10:00 - 1. ročník

                                 14. 5. 2015. - 10:00 - 4. ročník

DEN MATEK - pátek - 15. 5. 2015 v 16:30 v sokolovně

náhled

Dne 6.5. a 13.5. proběhnou ve škole zkoušky od 13.00. – 14.00h

Pozvánku na turistický pochod pořádaný starosty obcí mikroregionu Dolek (16. 5.) naleznete zde.

19. 5. - Dopravní soutěž - spolupráce se ZŠ Radslavice - žáci 4. a 5. ročníku

15.4.2015 Konzultační den od 13.15-17.00hod.

22. 4. Den Země – projektové vyučování s tématikou EVVO - V pátek dne 17. 4. proběhne již tradiční projektové vyučování Den Země. Kromě realizace ekologické výchovy se tímto projektem také naše škola připojuje k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“. Žáci tento den do školy přijdou sportovně oblečeni a obuti v pevné obuvi. V batohu si přinesou: pouzdro, blok na psaní, žákovskou knížku, pláštěnku, svačinu, pití a rukavice na úklid. Se souhlasem rodičů si také můžou žáci na vlastní zodpovědnost přinést fotoaparát na focení přírody a monitorování černých skládek v obci. Pokud bude ráno prudký déšť, akce se přesune na jiný den. V tomto případě si žáci přinesou aktovku s učebnicemi. Děkujeme vám za spolupráci.

DEN ZEMĚ – UKLIĎME ČESKO - domácí úkol na 17. 4. - anketa.

Výsledky ankety ze DNE ZEMĚ – UKLIĎME ČESKO zde.

24.4.2015 Dopravní soutěž Mladý cyklista

Výsledky matematického klokana:

2. třída

Alexandra Rybková - 52 b.

Tereza Trefilová - 49 b.

Daniel Vymazal - 46 b.

3. třída

Jiří Tesař - 59 b.

Martin Tadial - 56 b.

Broňa Záboj - 52 b.

Jaroslav Mrázek - 52 b.

4. třída

Jana Dreiseitlová - 78 b.

Vendula Němečková - 68 b.

Štěpán Horák - 60 b.

5. třída

Viktor Mazaník - 48 b.

Barbora Ptáčková - 47 b.

Pavla Prečanová - 45 b.

 

Zveme všechny rodiče na ukázku práce s žáky v rámci Dne otevřených dveří dne 31.3.2015 - úterý:

1.ročník 8.00-8.45 hod. - Čj+M

2.ročník 8.00-8.45 hod. - Čj+M

3.ročník 8.55-9.40 hod. - ČJ

                 10.00-10.45 hod. - AJ

4.ročník 8.55-9.40 hod. - ČJ

5.ročník 10.00-10.45 hod. - M

 

Ve dnech 20.3.-25.3.2015 testování žáků 5.ročníků

1. 4. - Aprílová škola

2.4.-3.4. Velikonoční prázdniny

11.3. Čtu a znám knihovnu - 1.ročník

12.3. Čtu a znám knihovnu - 3.ročník

19.3. Čtu a znám knihovnu - Erben a Němcová - 4.ročník

25.3. Čtu a znám knihovnu - 2.ročník

26.3. Čtu a znám knihovnu - J. Foglar - 5.ročník

20.3. Matematický klokan

Od 9. 3. bude na školním dvoře přistavený kontejner na papír.

16.3. Velikonoční tvoření - dílničky společně s rodiči

Ve středu 11.3. se uskuteční beseda s pí Rygálovou na téma zdraví 1. - 3. ročník.

Ve čtvrtek 26.2. se uskuteční beseda s pí. Němečkovou od 13-14.00h na téma zdraví.

V rámci prvence rizikového chování probíhají v únoru třídnické hodiny (MPP). Třídní učitelé informují rodiče o termínu prostřednictvím zpráv pro rodiče.

Jarní prázdniny - 2. - 6. 3. 2015

19. 2. VÝSLEDKY RECITAČNÍ SOUTĚŽE

I.kategorie - 1,2,3 třída

1.místo - Vojta Bernát

2.místo - Jakub Durčák

3.místo - Adam Pavlík

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ - Zuzana Sienelová

 

II.kategorie - 4,5 třída

1.místo - Vendula Němečková

2.místo - Bára Ptáčková

              Pavla Prečanová

3.místo - Martin Rýček

 

9. 2. VYSKYTLY SE VŠI! PROSÍME VŠECHNY RODIČE O DŮSLEDNOU KONTROLU HLAV DĚTÍ. DĚKUJEME

10. 2. - keramika DDM Atlas - 1. ročník

11.2. - keramika DDM Atlas - 2. ročník

12.2. keramika DDM Atlas - 4. ročník

16.2. MPP - výukový program pro 3. roč.: Myšlenky a vztahy (Centrum pro rodinu Ráj)

                  4. a 5. roč.: Bezpečnost na internetu (Centrum pro rodinu Ráj)

19. 2 - školní kolo v recitaci

5.2. - keramika DDM Atlas - 3. a 5.ročník

28. 1. 1. a 2. ročník - MPP - Centrum pro rodinu Ráj

V lednu proběhne den otevřených dveří - ukázka práce s žáky pro rodiče předškoláků a pro veřejnost

15. 1. 2015 Konzultační den - rodič, žák, učitel

29. 1. 2015 Předávání vysvědčení + sportovní dopoledne

                       organizace dne: v 8:00 – 8:30 si žáci od svých učitelů převezmou pololetní vysvědčení - donést pevnou fólii na uložení (žáci 2. ročníku si vysvědčení přeberou z organizačních důvodů od 12:15 do 12:35).

Poté v 8:30 se žáci přesunou do sokolovny, kde proběhne sportovní dopoledne (s sebou pevnou sportovní obuv, sportovní oblečení, svačina, pití). Program končí pro všechny obědem v 11:40 hod. Jelikož od 13:30 bude ve škole probíhat zápis do 1. třídy, potřebujeme vědět, zda vaše dítě bude zůstávat v ŠD nebo odchází po obědě domů (prosíme napsat do ZPR nebo do družinového deníčku). Provoz ŠD bude probíhat venku a v sokolovně.

náhled

29. 1. 2015 Zápis žáků do 1. třídy

náhled

30. 1. 2015 Pololetní prázdniny

Program –„Povídejme si o toleranci.“

V rámci programu primární prevence k nám do školy přijela Mgr. Irena Oršulíková s programem „Povídejme si o toleranci.“ Program proběhl současně ve druhém a třetím ročníku. Žáci si tvořili pravidla soužití ve třídě, pracovali v komunitním kruhu i ve skupinkách. V závěru si společně připomenuli pravidla tolerance – „ Nemusíme se mít rádi, ale budeme se chovat slušně, ohleduplně a nebudeme si ubližovat.“

14. 1. akce ŠD - EVVO - Krmení zvířátek, vycházka do přírody - 13:15 - 15:00

náhled

Ve středu 14. 1. 2015 jsme se s družinou vydali ke krmelci na Záborce.Krmení bylo hodně, takže zvířátka mají zásoby až do jara. Naštěstí nám krásně svítilo sluníčko a celá akce se nám vydařila. Jménem zvířátek děkuji dětem i rodičům za dobroty, které jsme jim nesli.

AKCE ŠD - V listopadu a v prosinci děti v rámci ŠD navštívili domov Čtyřlístek, kde měly možnost vyrobit si z keramické hlíny malý dárek pod stromeček. Všichni se nadšeně pustili do díla a sami můžete v naší fotogalerii posoudit, zda se nám naše výtvory podařily. Zároveň bych tímto chtěla poděkovat paní ředitelce za umožnění návštěvy a spolupráci. Za ŠD p. vych. Pavla Šimečková.

náhled

20. 12. 2014 - 4. 1. 2015 Vánoční prázdniny

5. 1. 2015 Zahájení vyučování

15. 12. - 19. 12. 2014 Vánočně - projektový týden

18. 12. Výroba ručního papíru

náhled

Třídnické hodiny:

               3. 12. - 4. ročník, 3. ročník

               4. 12. - 1. ročník, 2. ročník

               5. 12. - 5. ročník

11. 12. - Besda pro 4. a 5. ročník MPP - prevence závislosti na kouření, alkoholu a drogách

15. 12. Beseda - Zdravé zuby

12. 12. Beseda - Tolerance - 2. a 3. ročník

5. 12. 2014 Čertovské vyučování

11. 11. 2014 Přerovský slavík - hudební soutěž

18. 11. 2014 Konzultační den + volba člena školské rady. Více informací zde.

27. 10. 2014. - 29. 10. 2014 Podzimní prázdniny

3. 11. 2014. Návštěva ZOO ve Zlíně - s programem: V Africe je pěkně horko - Žáci 3. - 5. ročníku, odjezd - 10:00, návrat v 17:00 - s sebou sportovní oblečení, pevnou obuv, pláštěnku, svačinku, pití, kapesníky, kapesné.

16. 10. 2014. EVVO - Podzimní tvoření - práce s přírodninami, vyřezávání dýní, vycházka do podzimní přírody na sběr přírodnin

15. 10. 2014. - 8:45 - Beseda s policií - Bezpečně doma i na ulici - 3. a 4. ročník

9. - 10. 10. 2014 - V rámci školní družiny je škola zapojena do projektu celorepublikového projektu: - EVVO “Děti uklízí pro děti“ - ,,72 hodin" .

10. 10. 2014 navštíví žáci 4. a 5. ročníku volební místnost v Rokytnici.

Dopravní výchova: 7. 10. 2014. - 10:00 - 1. ročník

                                 8. 10. 2014. - 8:00 - 4. ročník

                                 9. 10. 2014. - 8:00 - 2. ročník

                                 9. 10. 2014. - 10:00 - 3. ročník

BIOS: O zvířatech se zvířátky - 2. 10. 2014. - 8:00 - 3. ročník

BIOS: O zvířatech se zvířátky - 3. 10. 2014. - 8:00 - 5. ročník

BIOS: Barvy podzimu - 8. 10. 2014. - 8:30 - 1. ročník

od 12. 9. je na školním dvoře přistaven kontejner na papír.

náhled

25. 9. Zábavná vlastivěda z našich vesnic - Ukázka knihtisku - akce probíhá od 8:00 do 15:30, srdečně zveme rodiče i veřejnost.

                       Dne 25. 9. se na naší škole uskutečnila akce s názvem: Zábavná vlastivěda z našich vesnic - Ukázka knihtisku. Děti byly rozděleny do skupinek po 15ti žácích a v 1,5 hodinovém bloku se seznamovaly s historií naší obce, mapami, se základy knihtisku a vůbec s historií písma. Žáci mohli také nahlédnout do kroniky obce, školy a také do školního alba. Děti si zkusily i tisknout a vyrývat do voskové tabulky. Každý si na památku vyrobil otisk na starém tiskařském stroji. Žáky akce velmi bavila a domů odcházeli plni dojmů.

11. 9. Třídní schůzky - v 16:00 ve třídách s třídní učitelkou.

17. 9. Výchovně vzdělávací exkurze žáků 4. a 5. ročníku do Prahy. Bližší informace naleznete zde.

                       Vyúčtování naleznete zde.

18. 9. EVVO - Ukázka dravců - hřiště TJ Sokol Rokytnice - v 10:15

4. 9. Tematický den: Chraň život svůj i ostatních - sraz ve škole v 8:00, s sebou: pláštěnku, svačinu, pití, sportovní obuv a oděv. Ukončení v 11:40.

                      Sportovně vzdělávací den byl zaměřený na rozšiřování vědomostí žáků v oblasti poskytování první pomoci, dopravních značek a chování v rizikových situacích. Děti si zopakovaly povinnou výbavu cyklisty, důležitá telefonní čísla a zasoutěžily si v hasičských disciplínách. Součástí akce byl také nácvik požárního poplachu.

                      Tento tematický den je zařazen vždy na začátek nového školního roku. Vede děti k dodržování pravidel bezpečného chování při cestě do školy a domů, upozorňuje na pravidla silničního provozu, nabádá děti ke zdravé nedůvěře k cizím lidem a neznámým věcem.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - 2015

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 proběhne 1. září 2014 v 8:00 v budově základní školy.

Děti přijdou BEZ AKTOVEK A PŘEZŮVEK. Oběd v pondělí není zajištěn. Po slavnostním zahájení půjdou žáci s třídní učitelkou do svých kmenových tříd, kde budou do 9:15 a následně budou odcházet sami ze školy domů. Pokud budete mít zájem tento den o družinu, napište to dětem na lísteček. Provoz školní družiny je i tento první den zajištěn do 15:30 .

Obědy na školní rok nahlaste paní Sládečkové (tel.:581211770, sladeckovaja@seznam.cz, nebo osobně ve školní jídelně) a žák v pondělí nahlásí třídní učitelce, zda jde v úterý na oběd.

První týden (od 2. 9. - 5. 9. ) bude vyučování pouze do 11:40.

Od 8. 9. dle rozvrhu.

 

                                             .:: Archiv informací školního roku 2013/2014::.

27. 6. Slavnostní ukončení školního roku - vysvědčení

12. 6. Konzultační den

26. 6. Třídnické práce

25. 6. Sportovní olympiáda

24. 6. Třídnické práce

23. 6. 4. a 5. ročník - BIOS

23. 6. Odevzdávání učebnic, úklid školy a třídy

20. 6. Sportovně-branné cvičení s panem starostou

19. 6. - 20. 6. Nocování ve škole

19. 6. Po stopách lovců mamutů

19. 6. - 20. 6. Po stopách lovců mamutů - akce školní družiny, která je spojena s již tradičním „spaním ve škole“. Ve čtvrtek děti byly v Předmostí u Přerova, kde pro ně byl připraven zajímavý program. Odpoledne pak následovala fáborková stezka na motivy pravěku a opékání chleba či kabanosu za doprovodu kytary. Děti se již před touto akcí věnovaly v ŠD luštění klínového písma, skupinovému kreslení pravěkého člověka a výrobou korálků pravěkého lovce. Vyrobené ozdoby byly dětem předány u táborového ohně. Před spaním jsme dětem předčítali z knih o Pračlovíčkovi a těm starším z knihy Lovci mamutů. V pátek děti čeká plnění odznaku zdatnosti pravěkého lovce. Všechny akce budou vyhodnoceny a děti čekají sladké odměny. Fotky z dnešního dne můžete vidět ve fotogalerii.

Vyúčtování školy v přírodě naleznete: zde.

Vyhodnocení ekologického sběru papíru a vršků naleznete: zde.

Děkujeme paní Němečkové, Kučerové, Dreiseitlové, Zalotěnkové a Kubalové za pomoc při organizaci Dětského dne. Dále děkujeme všem rodičům, kteří přispěli do tomboly, a panu Urbancovi za sponzorování zábavného programu pro děti na Dětském dnu.

 

Děkujeme panu Soldánovi za zajištění dopravy zavazadel všem žákům základní školy na školu v přírodě - Sluňákov - centrum ekologických aktivit - Horka nad Moravou.

 

Děkujeme manželům Tesařovým za sponzorský dar, který rozšířil vybavení ICT na základní škole.

 

Děkujeme paní Sléhové za pomoc při velikonočním tvoření.

 

Třídnické hodiny - probíhají v rámci Minimálního preventivního programu (MPP). Termín konání je ve zprávách pro rodiče.

Sběr papíru: Probíhá celoroční a celoškolní soutěž ve sběru papíru. Soutěž probíhá v rámci jednotlivců (ve třídách) a soutěží i třídy mezi sebou.

Vršky od PET lahví: Pokračujeme také v soutěži ve sběru víček od PET lahví - stejný princip soutěžení jako u sbírání papíru.

V rámci podpory environmentální výchovy sbíráme také baterie a drobné elektrozařízení

Sbíráme také LIPOŠE .

17. 6. Schůzka s rodiči předškoláků - 15:45

Žáci 1. a 2. ročníku posílají svým rodičům pozdrav ze Sluňákova. Viz fotogalerie.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1. a 2. ročník

1. den Máme za sebou dlouhý, náročný, ale povedený den. Ráno jsme se vydali na cestu už o půl osmé. V devět hodin jsme dorazili do Sluňákova, kde nás přivítaly milé paní instruktorky a seznámily nás s celým domem a jeho okolím. Poté jsme se šli ubytovat a začal boj s převlékáním peřin. Ufff. Po obědě a odpoledním klidu se nám představil čaroděj, který nás bude provázet naším programem. V okolí Sluňákova jsme při odpoledním programu hledali barvy přírody a lepili si je na naše malířské palety. Malý deštík nás od práce neodradil. Máme přece pláštěnky! :-) Po večeři jsme si zahráli fotbálek (my kluci) a společenské hry (my holky). Druhý boj, tentokrát v koupelně s osobní hygienou, dopadl o poznání lépe, než ten s peřinami. Večer jsme zakončili pyžamovou párty. Dobrou noc, vaše dětičky.

2. den Tento den začal pro někoho velmi brzy. Některá ranní ptáčata vstávala už v 5:00. Avšak většina dětí si pospala do 7:00. Po snídani jsme se vydali za dalším dobrodružstvím, tentokráte do lesa - poznávání stromů, rostlin a lesních živočichů. Po obědě se splnil snad největší sen většiny dětí a sice - nakupování v místním obchůdku. Po odpoledním klidu jsme se zase vydali prozkoumat louku, což děti velmi bavilo - pod lupou studovaly různé drobné živočichy - pavouky, berušky, mravence a spoustu dalších. Jiné zase zaujalo míchání květinového koktejlu (parfému). Po večeři začala urputná příprava na pyžamovou párty! Každý chce přece vypadat co nejlépe! Párty byla zahájena "bufetem" z tenčících se domácích zásob a pokračovala velmi zdařilou hrou: "Hádej, kdo jsem podle hmatu?!" (viz fotogalerie). Další hrou byl neméně oblíbený kufr. Po těchto soutěžích následovaly již velmi očekávané pyžamové párty na pokojích, které skončily v 21:00 večerkou. Děti vlezly do svých pelíšků, zatlačily slzičky smutku po domově a během pár minut usnuly. Dobrou noc. ;-)

3. den Konečně se projevila únava a děti v klidu spaly až do 7:15. Po snídani jsme si sbalili věci a připravili se na celodenní výlet na Loveckou chatu. Počasí nám zatím naštěstí přeje, takže se vydáváme na asi pěti kilometrovou vycházku plnou her a dalšího poznávání přírody a tentokráte i bobrů. V cíli si děti opekly špekáček a dostaly volno k hrám na hřišti plném prolézaček, houpaček a také zvířat. Samozřejmostí bylo i nakupování. Poté si děti prošly bobří hrad, zahrály si pár bobřích her a pak už jsme se vydali na zpáteční cestu. Ke konci již děti byly unavené, takže s radostí využily možnosti posunutého odpoledního klidu. Po večeři si ještě někteří zahráli fotbal a další míčové hry, jiní zase využili čas k dokončení pracovních listů z celodenního výletu. Večer byl dnes zakončen velmi brzo. V devět hodin už všichni spinkají. Dobrou noc.

4. den Dnes jsme unaveni už úplně všichni. Některé pokyny děti vnímají napůl (jestli vůbec) a musíme je opakovat i pětkrát, ale děti jsou spokojené :-) Dnes jsme si povídali o vodě. I počasí se k tomu postavilo čelem a celé dopoledne nám prší. V krátkých intervalech mezi dešti děti loví vodní živočichy v nedalekém rybníku. Někteří jsou pochopitelně zcela mokří, popřípadě se řídí heslem, že do gumáků voda nenateče. Ale jen do té doby, dokud se nezaboří do vody po kolena. Pak nestačíme cestou k chatě vodu z gumáků vylévat a děti převlékat do suchého. Ty jsou však zcela šťastné a tak v suchém oblečení u oběda nemluví o ničem jiném. V odpoledním programu rozluštíme záhadu kouzelníka, děti dostanou odměnu - lupu na zkoumání živočichů a společně se podíváme na fotky z celého týdne. V komunitním kruhu potom děti nešetří chválou na program a naopak kritikou na tak moc dloooouhou středeční vycházku (věty typu: "Úplně mě to zničilo" nebo "Příště bych šel znovu, ale autobusem"). Poté dětem řekneme instrukce na zítřek - balení věcí, vysvlékání peřin. Někteří potvrdili má slova ze začátku tohoto textu, a protože jsme tuto věc řekli jen jednou, začali si balit všechny věci včetně pyžama či ručníků, někteří dokonce už vysvlekli i peřiny. Dnes tu prostě máme obzvlášť veselo. Večer je zakončený opět pyžamovou párty s občerstvením a s předáváním diplomů za nejlépe uklizené pokoje a za účast na škole v přírodě. Zítra se na vás všichni těšíme. Dobrou noc.

Blahopřejeme Kamile Bartoníkové a Janu Oščádalovi, žákům pátého ročníku, k přijetí ke studiu na Gymnázium Jakuba Škody v Přerově.

19. 5. - 23. 5. Škola v přírodě - ekologické centrum Sluňákov - 3. - 5. ročník - Zelený ostrov

26. 5. - 30. 5. Škola v přírodě - ekologické centrum Sluňákov - 1. a 2. ročník - Příroda jako dům

1. 6. DEN DĚTÍ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete zde.

Dne 4. 4. 2014 se náš žák Šimon Jurečka zúčastnil soutěže "BUDEME SI ZPÍVAT S PAVLEM NOVÁKEM 2014" a získal krásné třetí místo v kategorii B a také Zvláštní cenu Pavla Nováka. Šimonovi gratulujeme ke krásnému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Děkujeme za vzornou reprezentaci žákům 5. ročníku (Tereza Staňková, Lukáš Kupec, Jan Oščádal a Eva Zalotěnková) v dopravní soutěži mladých cyklistů. Žáci se umístili na 3. místě a postupují do dalšího kola.

                                                                            náhled

Žáci 3. 4. a 5. ročníku posílají svým rodičům pozdrav ze Sluňákova. Viz fotogalerie.

28. 4. Dopravní výchova - 2. ročník

29. 4. Dopravní výchova - 3. ročník

30. 4. Dopravní výchova - 4. a 5. ročník

2. 5. EVVO - Den země - Máme rádi přírodu, Já přírodě pomáhám

Projektový den se vydařil, děti získaly nové zkušenosti a vědomosti o ekologických tématech a na základě ankety mezi občany Rokytnice zjistily, jak se třídí odpad v naší vesnici. Výsledky ankety pak žáci předali panu starostovi na obecním úřadě.

5. 5. Přírodovědná vycházka s ekologickou tématikou - žáci 4. a 5. ročníku - Hostýnské vrchy

7. 5. Přírodovědná vycházka s ekologickou tématikou - žáci 3. ročníku - Hostýnské vrchy

Doprava na přírodovědnou vycházku byla hrazena společně s dopravou na školu v přírodě MŠ ze sběru papíru - 5717,- Kč.

Žáci naší školy se zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický cvrček a klokan. Nejlepší řešitelé:

2. ročník - 1. místo Anna Kimlová

2. ročník - 2. místo Jiří Tesař

2. ročník - 3. místo Klára Konvičková

 

3. ročník - 1. místo Jana Dreiseitlová

3. ročník - 2. místo Štěpán Horák

3. ročník - 3. místo Lukáš Komorník

 

4. ročník - 1. místo Martina Rygálová

4. ročník - 2. místo Barbora Ptáčková

4. ročník - 3. místo Pavla Prečanová

 

5. ročník - 1. místo Tereza Staňková

5. ročník - 2. místo Kamila Bartoníková, Eva Dreiseitlová

5. ročník - 3. místo Jan Oščádal

 

9. 4. Konzultační den - vybíráme 2000,- Kč na školu v přírodě

17. 4. - 21. 4. Velikonoční prázdniny

24. 4. Dopravní výchova - 1. ročník

3. 4. od 13:30 - 16:30 Velikonoční tvoření –srdečně zveme rodiče s dětmi

27. 3. od 8:00 do 9:40 proběhnou v našich třídách hodinové ukázky výuky pro rodiče.

26. 3. Normální je nekouřit a nepít alkohol - projektové vyučování ve spolupráci se studentkami zdravotní školy

19. 3. - Zdravé zuby

ÚNOR MPP - 1. ročník - První pomoc

24. 2. - 2. 3. 2014 JARNÍ PRÁZDNINY

do 15. 2. 2014 Třídní kola v recitační soutěži

18. 2. 2014 Školní kolo v recitační soutěži

16. 1. 2014 Konzultace

24. 1. 2014 Projekt: Budu školákem - Ukázková hodina pro předškolní děti z MŠ - 9:00.

30. 1. 2014 VYSVĚDČENÍ

31. 1. 2014 Pololetní prázdniny

31. 1. 2014 ZÁPIS do 1. třídy

19. 12. - Malování s panem Dostálem

21. 12. 2013 - 5. 1. 2014 Vánoční prázdniny.

7. 12. - Rokytnická škola hrála Mrazíka! Sestřih fotek naleznete zde, fotky v naší fotogalerii. Video z vystoupení je k dispozici ve škole, zájemci si mohou donést prázdné DVD pro přepálení.

Od 27. 11. 2013 - Na školním dvoře je přistaven kontejner na papír.

náhled

7. 12. - Mikulášská besídka - v sokolovně, od 14:00 - prodejní výstava, zahájení besídky v 14:30.

13. 11. - Beseda s policií - Bezpečně doma i na silnici - žáci 3. a 4. ročníku

20. 11. - Konzultace

Slavíci z Přerova - 5. a 6. 11. - Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme Šimonovi Jurečkovi za třetí místo ve zlatém pásmu v soutěži Slavíci z Přerova a Pavle Prečanové za úmístění ve zlatém pásmu.

29. - 30. 10 - podzimní prázdniny.

31. 10. 2013 Muzikál (s environmentální tématikou) Kapka medu pro Verunku - žáci 2. - 5. ročníku, Ostrava

 • odjezd v 6:30 od rybníka, s sebou pouze svačinku a pití, aktovku necháme doma!!! Návrat mezi 13. a 14. hodinou.
 • Oběd je po příjezdu zajištěn ve škole.
 • V případě nemoci – neúčasti dítěte na představení, prosím, kontaktujte nás na tel. čísle 603 873 741 nebo třídní učitelku, pokusíme se sehnat náhradníka (v opačném případě lístek propadá). V případě, že nestihnete odjezd autobusu v 6:30, jděte do školy, ve škole je zajištěna výuka.
 •  

  9. 10. 2013 Dopravní výchova - celý den - 4. - 5. ročník (15,- Kč)

  9. 10. 2013 1. ročník - Návštěva MŠ - Závěrečná část projektu - Budu školákem.

  1. 10. 2013 Dopravní výchova - 8:00 - 10:00 - 1. ročník (15,- Kč)

  2. 10. 2013 Dopravní výchova - 8:00 - 10:00 - 2. ročník (15,- Kč)

  3. 10. 2013 Dopravní výchova - 8:00 - 10:00 - 3. ročník (15,- Kč)

  4. 10. 2013 Ochrana člověka za mimořádných událostí - projektový den

  Den s našimi záchranáři

  Stejně jako v loňském školním roce jsme i v tom letošním uspořádali projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí - DEN S NAŠIMI ZÁCHRANÁŘI. Děti si během dopoledne prošly celkem osm stanovišť, na kterých se naučily, jak poskytnout první pomoc, přenos raněného, zopakovaly si dopravní značky a pravidla silničního provozu, procvičily si povinnou výbavu kola a důležitá telefonní čísla. Děti se podívaly také do hasičské zbrojnice a prohlédly si policejní auto.

  4. 10. 2013 Budeme si zpívat s Pavlem Novákem - Šimon Jurečka

  Od 3. 9. je na školním dvoře přistaven kontejner na papír.

  11. 9. 2013 Třídní schůzky - 16:00

  23. 9. 2013 BIOS - Barvy podzimu - 9:00 - 3. ročník (15,- Kč)

  24. 9. 2013 BIOS - Barvy podzimu - 9:00 - 2. ročník (15,- Kč)

  25. 9. 2013 BIOS - O zvířatech se zvířátky - 9:00- 1. ročník (15,- Kč)

  26. 9. 2013 Exkurze - Praha - žáci 4. a 5. ročníku

  V týdnu od 2. 9. do 6. 9. bude vyučování končit po 4. vyučovací hodině.

  2. 9. - 6. 9. - 1. ročník - POJEKT - První týden prvňáčka

  Organizaci školního roku 2013/2014 naleznete zde.

  VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - Žáci 4. a 5. ročníku naší školy se zúčastnili soutěže v dětské kresbě pořádané esperantským klubem v Přerově na téma: Co je štěstí a Ptactvo naší planety. Z naší školy byli nejlépe hodnoceni: Kamila Bartoníková a Lukáš Kupec. Tito žáci jsu zváni na vernisáž, která se uskuteční v nové výstavní síni v pasáži a to 2. 9. 2013 v 16:00.

                   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

  Pondělí 2.9. v 8:00 v budově základní školy

                  8.30 - 9.30 hod. - organizační záležitosti s třídními učitelkami

                  9.30 hod. - ukončení - odchod domů

  Děti přijdou do školy bez přezůvek a aktovek, oběd není zajištěn.

  Zájemci o oběd od úterý 3.9. se přihlásí ve škole u třídních učitelek v pondělí dne 2.9. 2013

   

   

   

                                               .:: Archiv informací školního roku 2012/2013::.

  Blahopřejeme Ivě Prečanové a Elišce Hudcové, žákyním pátého ročníku, k přijetí ke studiu na Gymnázium Jakuba Škody v Přerově.

  28. 6. Slavnostní předávání vysvědčení do 9:30 - ukončení školního roku 2012/2013, rozloučení s žáky pátého ročníku

  27. 6. Sportovní aktivity na hřišti, třídnické práce

  26. 6. Branné cvičení na hřišti

  25. 6. Vycházka do lesa (8.oo – 11.30)

  24. 6. Výdej nových učebnic

  Děkujeme Šimonovi Jurečkovi za vzornou reprezentaci naší školy na folklórním festivalu V zámku a podzámčí a gratulujeme mu ke druhému místu!

  VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU 2012/2013 naleznete zde.

  13. 6. Třídní schůzky

  od 11. 4. do 20. 6. - plavání

  6. 6. bude přistaven kontejner na papír.

  6. - 8. 6. Ekoden - nocování ve škole

                           Středa 5.6. - beseda s rybářem panem Rýparem

                           Čtvrtek 6.6. – vycházka k Bečvě

                           Pátek 7.6. - soutěžní ekoden Dar vody

                           Více informací naleznete zde.

  Ekodny na ZŠ v Rokytnici

  Rok 2013 vyhlásilo OSN Mezinárodním rokem vody pro život, proto se naše Základní škola Rokytnice rozhodla tomuto tématu věnovat a pro děti jsme připravili ekologický projekt s názvem „Dar vody“. Ve středu 5. 6 uspořádali členové Rybářského spolku pro děti besedu o vodním hospodaření. Žáci se seznámili s různými druhy ryb a velký úspěch měli tři čerstvě ulovení kapříci, kteří posloužili jako živá ukázka toho, co žije v rybníku. Projekt pokračoval ve čtvrtek, kdy žáci podnikli přírodovědnou vycházku ke zdejšímu rybníku a provedli zde průzkum čistoty vody a pozorování rostlin a živočichů, kteří zde žijí. Vlastní soutěžní „ekoden“ proběhl v pátek 7. 6. odpoledne v okolí školy a rybníku. Vytvořené čtyřčlenné týmy z žáků 1. - 5. ročníku ZŠ a předškoláků MŠ absolvovaly vyznačenou trasu a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích s ekologickými tématy týkajících se vody. Na závěr proběhlo vyhodnocení nejlepších týmů a projekt byl zakončen společným nocováním dětí a učitelů ve škole. I když byla příprava „ekoprojektu“ dosti náročná, u dětí sklidil úspěch a jejich spokojenost a nadšení byly odměnou všem, kteří se na něm podíleli.

  2. 6. Den dětí

  28. 5. Dopravní výchova - Přerov - 1. - 5. ročník

  27. 5. Fotografování ZŠ - 9:30

  15. 5. - 17. 5. - Škola v přírodě

                             Vyúčtování školy v přírodě naleznete zde.

  13. 5. - 7. 6. 2. celostátní generální zkouška - testování 5. ročníků

  9. 5. Den matek

  26. 4. Krajské kolo v recitační soutěži - Eliška Hudcová

  23. 4. Den Země - Sluňákov - 8:00 odjezd, cena 55,- Kč. Sraz ve škole v 7:45, s sebou: pití, svačinku, pláštěnku, ŽK, zprávy pro rodiče, pouzdro, sportovní oblečení a obuv, batůžek

  Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku naleznete zde.

  19. 4. Dopravní soutěž - ŠD

  12. 4. Turnaj v miniházené - 4. a 5. ročník

  4. 4. Konzultační den

  28. 3. - 29. 3. Velikonoční prázdniny

  27. 3. Velikonoční tvoření

  15. 3. Turnaj v miniházené - 4. a 5. ročník

  8. 3. Tematický den - Normální je nekouřit. Dopis pro rodiče naleznete zde.

  Od 6. 3. je na školním dvoře přistaven kontejner na papír.

  1. ročník - únor - MPP - První pomoc

  25. 2. - Okresní kolo recitační soutěže

      Děkujeme za vzornou reprezentaci všem našim zúčastněným žákům a gratulujeme Elišce Hudcové k postupu do krajského kola.

  18. 2. - 24. 2. Jarní prázdniny

  15. 2. - Ukázková hodina pro předškoláčky a jejich rodiče v budově ZŠ

  14. 2. - Školní kolo recitační soutěže

  Výsledky:

  mladší kategorie: 1. Martina Hnilová, Šimon Jurečka

                         2. Vendula Němečková

                         3. Jaroslav Novotný

  starší kategorie: 1. Eliška Hudcová

                         2. Eva Zalotěnková

                         3. Matyáš Vellech, Adéla Přibylová

                                                                                             - od 9:00 - 11:00

  13. 2. - MPP - 1. ročník - beseda - Moje rodina

                       2. a 3. ročník - Mluvíme a nasloucháme a přitom se rádi máme

                       4. a 5. ročník - Jak se bránit nátlaku

  11. 2 - 15. 2. - Projekt školní družiny - Zima se zvířátky

  6. 2. - MPP - 1. ročník - beseda - Já a moji kamarádi

  Od 4. 2. do 13. 2. - Třídní kola recitační soutěže

                       2. a 3. ročník - Mluvíme a nasloucháme a přitom se rádi máme

                       4. a 5. ročník - Bezpečně na internetu

  7. 2. 2013 - Zápis do první třídy

  1. 2. 2013 - Pololetní prázdniny

  3. 1. 2013 – nástup do školy

  17. 1. 2013 - konzultační den

  31. 1. 2013 Vysvědčení

  21. 12. 2012 Besídky ve třídách

  22. 12. – 2. 1. 2013 – Vánoční prázdniny

  14. 12. 2012 Zpívání u kostela

  5. 12. 2012 Čertovské vyučování - žáci mohou přijít do školy v převlecích (čert, anděl, Mikuláš)

  Už od rána se škola hemžila malými čertíky, andílky a dokonce i Mikulášem. Avšak pravý Mikuláš přišel něco po osmé hodině ranní a symbolicky tak zahájil naše Čertovské vyučování, které se prolínalo celým dnem. Děti se shromáždily v páté třídě a všichni netrpělivě čekali na trojici. Jako první vběhl do třídy rozdováděný čert, kterého se děti lekly a snažily se schovat za paní učitelky. Čerta však uklidnil Mikuláš a anděl, který vešel hned za ním. Poté si Mikuláš zval jednotlivé třídy k sobě, aby jim mohl přečíst jejich hříchy. Některé děti měly dokonce namále, protože čert se na ně velmi těšil a chtěl si je odnést, ale většinou dokázaly své hříchy smazat pěknou básničkou nebo písničkou, která čerta obměkčila.

  Ve třídách potom měly paní učitelky pro děti připravené další aktivity týkající se čertů, andílků a Mikulášů. Uskutečnily se také soutěže např. o nejdelší čertí jazyk nebo nejhezčí masku.

  Ve fotogalerii si můžete tento den prohlédnout.

  5. 12. 2012 Vystoupení v klubu důchodců

  26. 11. 2012 Zdravé zuby - beseda

  15. 11. 2012 Konzultační den - 13:00

  23. 11. 2012 Fotografování dle zájmu dětí (vločka, betlémek) 8:00

  23. 11. 2012 Divadelní představení - TARZAN - Olomouc - 10:00

  V úterý 6.11. na běžné vyučování zapomeň, čeká tě totiž JABLÍČKOVÝ DEN!

                                   Dopolední vyučování si jablíčky provoníš

                                   a v družině ten projektový den zakončíš.

                                   Co tě čeká? Nech se překvapit!

                                   Zbývá už jen pár jablek si na úterý přibalit…

  Dne 6. 11. se na naší škole uskutečnil Jablíčkový den . Děti byly rozděleny do 4 skupin podle názvů jablíček – IDARED, JADERNIČKA, GOLDEN a RUBÍN a poté chodily po jednotlivých třídách a plnily úkoly, díky kterým se dozvěděly spoustu zajímavých informací o využití jablek (děti si připravily ovocný salát, uvařily jablíčkový čaj, ochutnaly mošt, který nám přinesli rodiče a štrúdl, který nám připravily naše paní kuchařky), jejich významu pro zdraví člověka, zatančily si na písničky o jablkách (mazurku), skládaly básničky a vytvořily si zajímavý obrázek jablíčka.

  Ukázka básničky našich dětí:

                                            Jablko na stromě se třpytí,

                                            jako na pavučinové síti.

                                            Když slunce vychází,

                                            na obloze zazáří,

                                            jablíčka dozrají,

                                            lidé je očešou a chutnají.

  Součásti projektu bylo také hlasování o nejhezčí ROKYTNICKÉ JABLKO. Vítězem této soutěže se stalo jablíčko DANIELKY HORÁKOVÉ.

  Na druhých místech se umístili chlapci: ŠTĚPÁN HORÁK a LUKÁŠ KUPEC

  Krásné třetí místo pak obsadila děvčata: IVA PREČANOVÁ a ADÉLA BALKOVÁ

  Celý den pak vyvrcholil ve školní družině, kdy děti mlsaly čokoládovo-jablečné fondue a pomocí otisků jablíčka vytvořily pěkný obrázek.

  Fotografie z JABLÍČKOVÉHO DNE najdete v naší fotogalerii.

  6. 11. Přerovský slavík - naši školu reprezentoval Šimon Jurečka, který obsadil krásné druhé místo z celkového počtu 38 soutěžících. Gratulujeme mu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

  1. 11. 2012 Keramika - Andílek - 2. a 3. ročník - 8:00

  31. 10. 2012 Keramika - Zvonek - ryba - 4. a 5. ročník - 8:00

  30. 10. 2012 Keramika - Andílek - 1. ročník - 8:00

  Program pro podporu komunikace a dobrých vztahů ve třídě - MPP - 4. a 5. ročník

  Dne 10. 10. 2012 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili v rámci prevence rizikového chování na škole programu pro zlepšení komunikace a vztahů ve třídě. Program vedla oblastní metodička z PPP OK Přerov. Žáci se zamýšleli nad tím, jak být k sobě tolerantní a dobře spolu vycházet.

  4. 10. 2012 dopravní výchova (knihovna) - 1. a 2. ročník - 8:00 - 10:00

                   - dopravní výchova (knihovna) - 3. a 5. ročník - 10:00 - 12:00

  3. 10. 2012 dopravní výchova - 4. ročník

  27. 9. - 4. a 5. ROČNÍK vlastivědná exkurze do Prahy. Bližší informace naleznete zde

  26. 9. 2012 BIOS - Barvy podzimu - 9:00 - 2. a 3. ROČNÍK

  od 25. 9. 2012 bude na školním dvoře přistaven KONTEJNER NA PAPÍR.

  Den s našimi záchranáři

  Stalo se již tradicí, že každoročně se zahájením nového školního roku připravuje místní Sbor dobrovolných hasičů a Obecního úřadu v Rokytnici za velké podpory pana Petra Kratochvíla a Josefa Bochnáka pro žáky mateřské i základní školy projektové vyučování s názvem Den s našimi záchranáři. Letos tomu nebylo jinak. Novinkou byla účast žáků 5. ročníků ze ZŠ Radslavice a Prosenice, kteří mimo jiné také poměřili své síly s rokytnickými páťáky při plnění sportovních disciplín. Na skupiny žáků čekala stanoviště , která přiblížila žákům problematiku integrovaného záchranného systému. Ukázky na jednotlivých stanovištích zajištovali zástupci záchranné služby, zdravotníků, hasičů a policie. Žáci si na základě prožitku rozšířili znalosti o poskytování první pomoci a znalosti z dopravní a požární výchovy. S velkým nadšením se děti zapojily na stanovišti evakuace obyvatelstva, kdy motorový člun převážel skupinky žáků po rokytnickém rybníku do bezpečí v případě povodní. Celá akce se opět velmi vydařila. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli. Žáci mateřské i základní školy v Rokytnici se již těší na další setkání s našimi záchranáři.

  20. 9. 2012 Třídní schůzky - 16:00

  19. 9. 2012 BIOS - Podzimní les - 9:00 - 1. ROČNÍK

  UPOZORNĚNÍ:

  Upozorňujeme rodiče, že v okrese Přerov se pohybuje nebezpečný muž, který láká děti do svého auta. Žáci naší školy byli opakovaně poučeni o tom, že nesmí odejít ze školy s cizí osobou nebo k nikomu cizímu nasedat do auta.

  Zvažte zvýšení bezpečnosti Vašich dětí při příchodu a odchodu ze školy (doprovod rodičů).

   

   

  Děkujeme všem rodičům za drobné sponzorské dary a zvláště děkujeme panu Ing. Milanovi Schoberovi za nákup učebnic pro žáky 3. ročníku v celkové hodnotě 3603,- Kč a za pravidelné příspěvky na dopravu pro žáky naší školy na školní akce.

   

   

  Milí rodiče,

  děkuji Vám všem, kteří jste nám ve školním roce 2011-2012 pomáhali. Je prima, že s námi spolupracujete a podporujete nás. Oceňuji Vaši pomoc jak materiální, tak finanční i Vaše zapojení do všeho, co se v mateřské a základní škole děje.

                                                                             Hana Foltasová, ředitelka školy

  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2012-2013

  Pondělí 3.9. v 8:00 v budově základní školy

                  8.30 - 9.30 hod. - organizační záležitosti s třídními učiteli

                  9.30 hod. - ukončení - odchod domů

  Děti přijdou do školy bez přezůvek a aktovek, oběd není zajištěn. Provoz školní družiny zajištěn do 15.40 hod.

  Zájemci o oběd od úterý 4.9. se přihlásí ve škole u třídních učitelek v pondělí dne 3.9. 2012

  Budovu školní jídelny prosím z bezpečnostních důvodů nenavštěvujte. Tel. 581 211 770, 737 019 908

  Vzhledem k tomu, že se termín dokončení rekonstrukce budovy mateřské školy posouvá, je zajištěn náhradní provoz MŠ včetně celodenní stravy v budově základní školy, a to denně od 6.15-15.45 hod.

                                                        .:: FOTOGALERIE - ARCHIV::.

  Školní rok 2016 - 2017

  Školní rok 2015 - 2016

  Školní rok 2014 - 2015

  Školní rok 2013 - 2014

  Školní rok 2011 - 2012

  Školní rok 2010 - 2011

  Školní rok 2009 - 2010

  Školní rok 2008 - 2009

  Školní rok 2007 - 2008

  Školní rok 2006 - 2007

  Školní rok 2005 - 2006

   

  © ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…