Školní rok 2018/2019

Fotogalerie aktualizována.

                                           AKCE - ČERVEN

1.6. Oslava Dne dětí od 14:00 hod.
11.6. Třídní schůzky od 15:30 hod.
12.6. Školní výlet od 7:30 hod.
13.6. Individuální focení dopoledne
18.6. Rozloučení s předškoláky od 15:30 hod.

Informace pro rok 2019 naleznete zde.

AKCE ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE ZRUŠENA ! ! ! .

Dne 20. května 2019 proběhne v MŠ společné focení.

Od 1.7. 2019 do 31.7. 2019 bude mateřská škola uzavřena z důvodu prázdnin.

Provoz bude opět zahájen ve čtvrtek 1.8. 2019.

Děkujeme za pochopení.

Na školním dvoře je přistaven kontejner na papír. Děkujeme za přinesení papírového sběru. Prosíme nahlaste v MŠ kolik kilogramů jste přinesli.

Děkujeme za krásný dopis z Domova pro seniory v Rokytnici. Jsme velice rádi, že jste byli spokojení a doufáme, že to tak bude i nadále. :-) Těšíme se na další spolupráci. Kolektiv MŠ.

náhled

                                           AKCE - KVĚTEN

7.5. Jarní-čarodějnické odpoledne od 15:00 hod.
13.5. Divadlo v MŠ 9:00 hod.
14.5. Zápis do MŠ 15:30 - 17:30 hod.
17.5. Dopravní výchova v 9:00 hod.
20.5. Společné focení dopoledne
21.5. Konzultace o individuálních pokrocích dítěte odpoledne
28.5. Besídka ke dni matek+ tvoření - Koťátka a Zajíčci 15:30 hod. a 16:00 hod..
29.5. Besídka ke dni matek + tvoření- Berušky 15:15 hod.
31.5. Oslava dne dětí dopoledne

náhled

náhled

Vyzdobili jsme zastávku, aby vám čekání na autobus rychleji uteklo a bylo příjemnější. Můžete si přečíst něco málo o Velikonocích a jsou zde i výtvory dětí :-)

náhled

                                           AKCE - DUBEN

2.4. Plavání- Zajíčci dopoledne.
od 2.4. II. ukázková hodina - Zajíčci od 15:30 hod.
4.4. Projekt "Budu školákem" - ukázková hodina v 1. třídě - Zajíčci dopoledne
4.4. Mateřinky v pohybu - Zajíčci a Koťátka od 16:00 hod.
10.4. Zápis do ZŠ odpoledne
16.4. Jarní velikonoční tvoření od 15:00 hod.
18.4. Velikonoční prázdniny v ZŠ Provoz MŠ omezen

FOTOGALERIE AKTUALIZOVÁNA.

Naše MŠ se zapojila do výtvarné soutěže v Citově - IZS Integrovaný záchranný systém

náhled

náhled

náhled

                                           AKCE - BŘEZEN

12.3 Ukázková hodina- Zajíčci 15:30 hod.
20.3. Setkání s malířem 9:00 hod.
26.3. Den otevřených dveří v MŠ 8:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00

                                           AKCE - ÚNOR

1.2. Pololetní prázdniny provoz MŠ omezen
12.2 Divadlo v MŠ dopoledne
27.2. Karneval v MŠ - Koťátka a Zajíčci dopoledne
18. - 22.2. Jarní prázdniny provoz MŠ omezen
26.2. Beseda pro rodiče předškolních dětí 16:00 h.

                                           PODĚKOVÁNÍ

Děti z mateřské školy v Rokytnici, měly díky členům rady obce Rokytnice, zastupitelstva obce Rokytnice, ale i soukromým osobám bohatější Vánoce. Obdržely dárky od :

    Kamil Malenda

    Ing. Jan Dostál

    Jindřiška Schmidtová

    Petr Obrtel

    Petr Čechák

    Petr Kratochvíl

    Pavel Kadlíček

   Josef Bochňák

   Jaromír Mackovík

   Tomáš Ondruška

   Antonín Prášek

   Ladislav Benda

Všem patří velké poděkování a přání úspěšného roku 2019.

Děti a zaměstnanci

MŠ Rokytnice

náhled

                                           AKCE - LEDEN

Tři Králové - návštěva kostela dopoledne
Bobování na zahradě školy dopoledne
Krmení ptáčků dopoledne
Vycházka do parku- pozorování zimní přírody dopoledne

Pozvánka na vánoční besídku

náhled

                                           AKCE - PROSINEC

4. 12. Vánoční besídka + zdobení perníčků- Berušky od 15:30 hod.
5. 12. Mikulášská nadílka dopoledne
6. 12. Vánoční besídka + zdobení perníčků- Koťátka a Zajíčci 15:00 a 15:30
17. 12. Představení Pavla Nováka v Přerově dopoledne

Byly přidány nové fotografie Výukový program "Vítr" a Slavíme Svatého Martina.

Byly aktualizovány fotogalerie polívkování, a z výročí vzniku našeho státu.

Zveme všechny rodiče i děti na již tradiční Dýňování. Prosíme, přineste si dýně, nožíky na vyřezávání a popřípadě přírodniny na dozdobení dýně. Těšíme se na vás v úterý 23.října. Kolektiv MŠ.

Akce na měsíc říjen naleznete zde.

Dne 18.9.2018 se v mateřské škole konalo zábavné odpoledne. Děti si vyrobily prostíráni z tištěných jablíček, zasportovaly si a na závěr si i s rodiči opekly špekáčky. FOTOGALERIE

Zveme všechny rodiče na první informační schůzku, která se uskuteční v úterý 11. 9. v 15.45 hodin v mateřské škole.

Zdravíme všechny děti a jejich rodiče po prázdninách. Těšíme se na vás v pondělí 3. září.

Seznamy dětí pro školní rok 2018-2019 naleznete zde.

Školní rok 2017/2018

GDPR - informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Rozhodnutí o příjetí do MŠ 2018-19 najdete zde.

Provoz MŠ o prázdninách najdete zde.

Akce květen 2018

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Informace k zápisu naleznete zde.

Žádost o přijetí do mateřské školy naleznete zde.

Kritéria pro přijetí naleznate zde.

Akce duben 2018

Projet Budu školákem – ukázka práce v 1. třídě ZŠ dne 5. 4. od 8.45 v budově základní školy. Zveme rodiče dětí ze třídy Zajíčků.

Zápis do 1. třídy 12. 4. od 13.30 do 17.30 hodin v budově základní školy. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručte do mateřské školy do 5. 4. 2018. Zákonní zástupci, kteří žádají o odklad školní docházky, přinesou k zápisu doporučení PPP a vyjádření dětského lékaře. Zapište se do časového rozpisu.

Dopravní dopoledne na hřišti – v úterý 10. 4. dopoledne. Dejte dětem cyklistické přilby. Koloběžky si mohou přinést jen Koťátka a Zajíčci. Ostatní budou mít z MŠ.

Atletická olympiáda – v týdnu od 16. 4. dopoledne.Dejte dětem sportovní oblečení a obuv. Závodit budeme v běhu, skoku a hodu.

Den Země v úterý 24. 4. od 15 hodin na zahradě MŠ. Vyhrabeme trávu, poryjeme záhonek, natřeme některé průlezky. Přineste si prosím rýč, hrábě máme. Zveme všechny rodiče.

Akce březen 2018

V průběhu celého března projekt na rozvoj čtenářské pregramotnosti – „ Rodiče vítáni aneb rádi čteme dětem“. Prosíme babičky, maminky a další rodinné příslušníky, kteří by mohli přijít v 12.15 hodin přečíst dětem pohádku, aby se zapsali do seznamu. Prosím, vezměte si přezůvky. Děkujeme.

Ukázka práce s předškoláky – v úterý 6. 3. od 15.45 hodin, třída Zajíčků.

Návštěva knihovny v rámci rozvoje čtenářské pregramotnosti dětí – ve středu 7. 3. dopoledne.

Den otevřených dveří v MŠ pro rodiče v úterý 13. 3. 2018 od 7.00 – 17.00 hodin. Prosím, vezměte si přezůvky.

Divadlo v mateřské škole – Zazvonil zvonec a je tady pohádka - ve čtvrtek 15. 3. v 8.30 hodin. Vstupné 45,- Kč bude hrazeno z třídního fondu.

Vynášení smrtky – ve čtvrtek 22. 3. dopoledne.

Velikonoční tvoření – v úterý 27. 3. od 15.00 hodin v mateřské škole. Přineste si 2 výfuky. Zveme všechny rodiče.

VYBÍRÁME NA DRUHÉ POLOLETÍ: TEKUTÉ MÝDLO, TOALETNÍ PAPÍR 4 ROLE, VLHČENÉ UBROUSKY, KAPESNÍČKY V KRABIČCE, KAPESNÍČKY – BALÍK, SÁČKY. DĚKUJEME

Akce únor 2018

Děkujeme paní Zatloukalové za sponzorský dar - hračky pro děti.

Ukázka práce s předškoláky a hry na flétnu – v úterý 6. 2. od 15.45 hodin, třída Zajíčků.

Pololetní prázdniny v pátek 2. 2. – nahlaste docházku svých dětí do 31. 1.

Karneval v mateřské škole – ve čtvrtek 8. 2. dopoledne, prosíme, přichystejte dětem masku.

Jarní prázdniny od 12. 2. do 16. 2. 2018 – zapište docházku svých dětí do 6. 2.

Akce leden 2018

Návštěva kostela, zpěv koled – ve čtvrtek 4. 1. 2018 dopoledne. Kdo chce, může dát svému dítěti malý obnos pro andílka.

Divadlo v MŠ: Mášenka a medvěd – v úterý 30. 1. 2018 v 10.30 hodin. Vstupné 40,- Kč bude hrazeno z třídního fondu.

náhled

Akce prosinec 2017

Na sponzorských darech bylo v letošním roce vybráno 31 700,- Kč. Všem rodičům děkujeme.

Děkujeme paní Veselské za sponzorský dar - dárky pod stromeček.

Výtěžek z vánočního posezení s vystoupením dětí – Berušky 700,- Kč, Koťátka 620,- Kč, Zajíčci 537,- Kč, Celkem 1857,- Kč

Výtěžek bude vložen do pokladny a každá třída si v této hodnotě nakoupí, co bude potřebovat.

Všem rodičům mnohokrát děkujeme a přejeme krásné Vánoce.

Děkujeme paní Hoang za sponzorský dar - příspěvek na mikulášský balíček.

Návštěva Mikuláše v MŠ – v úterý 5. 12. dopoledne.

Vánoční posezení s vystoupením dětí – v úterý 12. 12. od 15.00 hodin. Zajíčci v 15.00 hodin, Berušky v 15.15, Koťátka v 15.30. Po skončení malé posezení. Prosíme rodiče o trochu cukroví. Dobrovolné vstupné.

Vánoce pro zvířátka – ve čtvrtek 14. 12. půjdeme ke krmelci. Prosíme, dejte dětem nějaké ovoce a zeleninu.

Hudební pohádka Hvězdička v kině Hvězda – ve středu 20. 12. 2017. Odjezd v 7.45 linkou. Dejte dětem batůžek, pití, popř. cukrovinku. Bude hrazeno z třídního fondu. Děti ze třídy Zajíčků a Koťátek.

Akce listopad 2017

Vystoupení pro důchodce ve středu 1. 11. 2017 v 14.30 v pohostinství u Hejduků. Návrat v 15 hodin do MŠ. Děti ze třídy Zajíčků.

Divadlo v MŠ – Z pohádky do pohádky v pátek 3. 11. v 9.00 hodin. Bude hrazeno z třídního fondu.

Konzultace o individuálních pokrocích dětí v úterý 7. 11. 2017. Zapište se na určitou dobu. Zapište se na určitou dobu.Všechny děti.

Keramické tvoření s rodiči v úterý 28. 11. od 15.30 hodin v MŠ.

Akce říjen 2017

Vycházka do lesa Ve čtvrtek jsme vypravili do blízkého lesa Dolku. Vyzbrojili jsme se lupami, dalekohledy a krabičkami na přírodniny. Pozorovali jsme pavouky, mravence a semena rostlin. Našli jsme několik bedel. Cestou zpět jsme sbírali odpadky. Byli jsme moc rádi, že jich letos bylo o mnoho méně než v předcházejících letech. Na cestu nám krásně svítilo sluníčko a my jsme si zazpívali písničku „V lese“. Vrátili jsme se unavení a po dobrém obědě nás čekal zasloužený odpočinek při pohádce.

Návštěva žáků z 1. třídy ZŠ v mateřské škole v úterý 10. 10. 2017 dopoledne.

Vycházka do lesa ve středu 11. 10. 2017 dopoledne. Dejte dětem batůžek, pláštěnku, pití, kdo chce - lupu, dalekohled, krabičku na přírodniny. Pouze děti ze třídy Zajíčků a Koťátek. Při nepříznivém počasí půjdeme ve čtvrtek.

Koncert Pavla Nováka v kině Hvězda v Přerově v pátek 13. 10., odjezd v 7.45 hodin. Dejte dětem batůžek, pláštěnku, pití, popř. ovoce, cukrovinku. Vstupné a doprava (76,-)bude hrazena z třídního fondu. Děti ze třídy Zajíčků.

Depistáž výslovnosti Dr. Stryková, zjištění stavu výslovnosti, doporučení logopedické péče ve čtvrtek 19. 10. 2017 dopoledne.

Procvičujeme naše smysly – program Ekoklubíčka v Přerově v úterý 24. 10. Odjezd v 7.10 hodin autobusem. Dejte dětem batůžek, pláštěnku, pití, popř. ovoce, cukrovinku. Doprava 16,- Kč a vstupné 20,- Kč bude hrazeno z třídního fondu. Pouze děti ze třídy Zajíčků.

Podzimní tvoření z dýní – v úterý 31. 10. od 15.30 hodin v MŠ. Přineste si dýni, nožík.

Závěry třídních schůzek najdete zde.

Akce září 2017

Bramborové hrátky společně s rodiči - nový termín – v úterý 3. 10. v 15.45 hodin v MŠ. Přineste si kolík na opékání, polínko, špekáček, pečivo, pití a 5 ks brambor. Zveme všechny rodiče.

Pozor!!! Akce Bramborové hrátky odložena kvůli nepříznivému počasí.

Třídní schůzky s rodiči – v úterý 12. 9. v 15.45 hodin v MŠ. Informace o provozu, stravném, projednání školního řádu, potřeby dětí. Zveme všechny rodiče.

Bramborové hrátky společně s rodiči – v úterý 19. 9. v 15.45 hodin v MŠ. Přineste si kolík na opékání, polínko, špekáček, pečivo, pití a 5 ks brambor. Zveme všechny rodiče.

Zahájení plavání v pondělí 18. 9. 2017. Dejte dětem batůžek, pití, do igelitové tašky: plavky, ručník, mýdlo, hřeben a tuto tašku vložte do batůžku. Cena asi 600,- + doprava. Přihlaste své děti emailem nebo se zapište přímo v MŠ. Pouze předškoláci (Zajíčci).

Návštěva žáků z 1. třídy ZŠ v mateřské škole – děti z 1. třídy navštíví své kamarády v úterý 26. 9. dopoledne.

V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE NABÍZÍME JEŠTĚ JEDNO VOLNÉ MÍSTO S NÁSTUPEM OD 1. 9. 2017.

Seznamy pro školní rok 2017-2018 najdete zde.

Školní rok 2016/2017

Informaci o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017-2018 podle registračního čísla najdete zde.

Zde naleznete informace pro rodice

Informace k zápisu do mateřské školy v Rokytnici najdete zde.

náhled

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017-2018 najdete zde.

Ve dnech 25. 4. a 26. 4. v době od 15.30 do 16.00 si v mateřské škole vyzvedněte žádost o přijetí a evidenční list na potvrzení povinného očkování od dětského lékaře a obojí přineste k zápisu.

Akce červen 2017

Třídní schůzky s rodiči – v úterý 6. 6. v 15.45 hodin v MŠ. Informace pro rodiče.

Den dětí v obci – v sobotu 10. 6. v 13.30 u sokolovny. Cesta světem pohádek, plnění úkolů na stanovištích. Vystoupení klauna. Bližší informace na plakátě.

Vybírání úplaty – ve středu 14. 6. od 15.00 do 15.30 hodin za 2 měsíce – červen a srpen.

Nocování v MŠ – z pátku 16. 6. na sobotu 17. 6. 2017. Sraz v 17 hodin v mateřské škole. Vyzvedněte si děti v sobotu v 8 hodin. Děti si přinesou batůžek, pláštěnku, špekáček, chléb, ovoce, cukrovinku, kolík na opékání, polínko. Děti ze třídy Zajíčků a Koťátek. Zapište závazně svoji účast do 13. 6.

Rozloučení s předškoláky – v úterý 20. 6. od 15.45 hodin na zahradě mateřské školy. Po skončení proběhne informační schůzka s učitelkou 1. třídy ZŠ.

Schůzka s rodiči nových dětí – v úterý 27. 6. v 16.00 hodin v mateřské škole. Informace pro školní rok 2017/2018

Uzavření mateřské školy – od 3. 7. do 31. 7. včetně. Provoz bude zahájen v úterý 1. 8. Budeme zjišťovat docházku v srpnu, prosíme, zapište se do 16. 6. 2017. Děkujeme.

Akce květen 2017

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 – ve čtvrtek 11. 5. od 15.30 hodin. Rodiče přinesou vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list potvrzený pediatrem o splnění povinného očkování.

Plavání (předškoláci) vždy ve čtvrtek – odjezd v 7.00 hodin. Dejte dětem batůžek, pláštěnku, pití, popř. cukrovinku. Do igelitky: ručník, plavky, mýdlo, hřebínek. Igelitku vložte do batůžku.

Vybírání úplaty – v pondělí 15. 5. od 15.00 do 15.30 hodin.

Konzultace o individuálních pokrocích dětí – v úterý 9. 5. od 15.30 hodin. Třída Koťátek a Berušek.

Den matek – v úterý 16. 5. vystoupí všechny děti ve třídě Zajíčků. V 15.45 Berušky, v 16.00 Koťátka a v 16.15 Zajíčci (orientační časy). Zveme všechny rodiče.

Výlet za poznáním do Olomouce – v úterý 23. 5. 2017. Odjezd v 8.00 hodin od rybníčka. Dejte dětem do batůžku: Pláštěnku, pití, ovoce, cukrovinku. Stravu budou mít z MŠ. Návrat asi v 15.00 hodin. Cena asi 200,- Kč. Třída Koťátek a Zajíčků. Nejstarší děti ze třídy Berušek.

Focení tříd – ve středu 24. 5. dopoledne.

Pobyt na Tesáku – ve dnech 29. – 31. 5. 2017. Odjezd v 8.00 od rybníčka, návrat ve středu 31. 5. v 15.00 hodin k rybníku. Podrobnější informace obdrží pouze přihlášené děti ze třídy Zajíčků a Koťátek.

Výlet na Hostýn - Berušky společně s dětmi na Tesák: v pondělí 29. 5. 2017, odjezd v 8.00 od rybníčka, sraz do 7.30 v MŠ. Návrat asi v 14.00 k rybníčku. Poté si můžete vyzvednout děti do 15.45 v MŠ. Dejte dětem: batůžek, pláštěnku, pití, ovoce, drobné do 50,- Kč do batůžku. Doprava bude stát 50,- Kč, zbytek bude uhrazen z pokladny dětí.

Akce duben 2017

Velikonoční tvoření společně s rodiči – v úterý 4. 4. od 15.45 hodin. Přineste si 3 výfuky. Zveme všechny rodiče.

Vynášení Smrtky – ve středu 5. 4. dopoledne.

Plavání (předškoláci) vždy ve čtvrtek – první lekce ve čtvrtek 6. 4., odjezd v 7.00. dejte dětem batůžek, pláštěnku, pití, popř. cukrovinku. Do igelitky: ručník, plavky, mýdlo, hřebínek. Igelitku vložte do batůžku.

Mateřinky v pohybu – ve čtvrtek 6. 4. v 16.00 hodin v Městském domě v Přerově. Společný odjezd v 13.20 hodin z mateřské školy. Kdo si chce dítě přivézt sám tak nejpozději do 14.30 před Městský dům.

Vybírání úplaty – v úterý 11. 4. od 15.00 do 15.30 hodin.

Vybírání za plavání – 600,- Kč, můžete poslat na účet školy, vzkaz: jméno, příjmení, plavání. Na autobus vybíráme v hotovosti 160,- Kč. Nejpozději do 11. 4. 2017. Děkujeme.

Konzultace o individuálních pokrocích dětí – v úterý 11. 4. od 15.30 hodin. Pouze předškoláci.

Atletická olympiáda – ve středu 26. 4. dopoledne. Dejte dětem sportovní oblečení a obuv. Závodit budeme v běhu, skoku a hodu.

Akce březen 2017

„Den otevřených dveří“ aneb rodiče vítáni, v úterý 7. 3. od 8.00 do 10.00 a od 14.30 do 16.30 hodin. Zveme všechny rodiče.

Zdravá 5 s Nadačním fondem Albert – program pro děti o zdravé výživě ve středu 8. 3. od 8.30 hodin.

Hravé dopoledne u babiček v Domově Na zámečku v úterý 14. 3. od 10.00 hodin.

Vybírání úplaty – v úterý 14. 3. od 15.00 do 15.30 hodin.

Návštěva knihovny v rámci rozvoje předčtenářské gramotnosti dětí – ve středu 15. 3. v 10.30 hodin.

Z pohádky do pohádky s Budulínkem – v úterý 28. 3. v 9.00 hodin. Všechny děti, hrazeno z třídního fondu.

Program Ekoklubíčka – Sluníčko ve středu 29. 3. v Přerově. Odjezd v 7.00 hodin. Dejte dětem batůžek, pláštěnku, pití, ovoce. Hrazeno z třídního fondu. Pouze děti ze třídy Zajíčků.

V rámci projektu „Budu školákem" zveme předškoláky a jejich rodiče do první třídy základní školy na ukázku práce s dětmi, ve čtvrtek 23. 3. 2017 od 8.30 – 10.00 hodin.

Akce únor 2017

Úspěch naší mateřské školy. Zapojili jsme se do Projektu: Jak děláme dopravní výchovu u nás. Téma vyhlásilo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. Umístili jsme se na 1. místě v kategorii mateřských škol a postoupili do celostátního kola. V únoru navštívila naši mateřskou školu zástupkyně policie a odměnila děti spoustou zajímavých a poučných dárků. Také jsme dostali knihu Policejní pohádky, ze které se dovídáme mnoho zajímavého o správném chování a o různých nebezpečích pro děti.

Abraka dabra - pořad o správném chování ve středu 1. 2. 2017 v 9.00 v sokolovně (předškoláci).

Pololetní prázdniny - v pátek 3. 2. nahlaste docházku svých dětí do 1. 2.

Jarní prázdniny - od 6. 2. do 10. 2. 2017, zapište docházku svých dětí do 1. 2.

Zpívánky - v úterý 14. 2. dopoledne plné písniček pro děti.

Karneval v mateřské škole – ve čtvrtek 16. 2. dopoledne, prosíme, přichystejte dětem masku.

Placení úplaty za únor v úterý 28. 2. od 15.00 do 15.30 hodin.

Odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče – v úterý 28. 2. od 15.30 do 16.30 hodin. Na několika stanovištích si vyzkoušíte plnění úkolů pro přípravu dětí do školy.

Akce leden 2017

Návštěva kostela v pátek 6. 1. 2017 dopoledne. Setkání s panem farářem, zpěv koled. Dejte dětem drobné penízky pro andílka a kapucínka.

Vybírání úplaty v úterý 17. 1. od 15.00 do 15.30 hodin. Kdo má možnost, může poslat na účet školy částku 1680,- Kč a bude mít předplacenou úplatu do konce školního roku. Číslo účtu: 181 861 546/0300, vzkaz pro příjemce – jméno a příjmení dítěte.

V úterý 31. 1. od 15.30 do 16.30 hodin odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče. Na několika stanovištích si vyzkoušíte plnění úkolů pro přípravu dětí do školy.

Akce prosinec 2016

DĚKUJEME BABIČCE KLÁRKY ŠTĚPÁNKOVÉ ZA MIMOŘÁDNÝ SPONZORSKÝ DAR BALÍČKY PRO DĚTI NA MIKULÁŠE

Mikuláš v mateřské škole v pátek 2. 12. dopoledne. Prosíme, dejte dětem čertovské oblečení. Děkujeme.

Vánoce s rodiči ve čtvrtek 8. 12. od 15.45 hodin. V 15.45 vystoupení třídy Berušek,v 16.00 vystoupení třídy Koťátek, v 16.15 vystoupení třídy Zajíčků. Od 15.45 hodin výroba vánočních ozdob, posezení u kávy a čaje v ostatních třídách. Po skončení vystoupení Zajíčků přechod na školní zahradu,ozdobení stromů, společný zpěv koled. Prosíme maminky o přinesení cukroví na posezení. Dobrovolné vstupné.

Vánoce pro zvířátka ve čtvrtek 15. 12. dopoledne vycházka na Zaoborku. Prosíme, dejte dětem staré pečivo, ovoce a zeleninu pro zvířátka. Děkujeme.

Vánoce pro babičky v Domově Na zámečku v úterý 13. 12. dopoledne. Vystoupí skupina dětí ze třídy Zajíčků.

Vybírání úplaty v úterý 13. 12. od 15.00 do 15.30 hodin.

Akce listopad 2016

Vystoupení pro důchodce – ve středu 2. 11. v 14.30 v pohostinství U Hejduků vybrané děti ze třídy Zajíčků

Zázračné malování – program Ekoklubíčka v Přerově, 15. 11. odjezd v 7.00 hodin, dejte dětem batůžek, pláštěnku, pití. Předškoláci – Zajíčci

Vybírání úplaty za listopad v úterý 15. 11. od 15.00 do 15.30 hodin

Návštěva dětské lékařky v MŠ ve čtvrtek 24. 11. dopoledne. Vyprávění o prevenci úrazů a nemocí, o první pomoci.

Provoz o vánočních prázdninách naleznete zde.

Akce říjen 2016

Mimořádná akce: v pátek 21. 10. v Přerově, koncert vítězů pěvecké soutěže - Kdo si zpívá, nezlobí, odjezd v 7.45 hodin. Dejte dětem batůžek, pití, pláštěnku. Třída Zajíčků a Koťátek.

Kontejner na papír v ZŠ od 21. 10.. Nahlaste v MŠ počet kilogramů.

Prosíme zaplaťte do třídního fondu příspěvek 200,- Kč. Do 25. 10. Děkujeme.

Sponzorský dar minimálně 300,- Kč zašlete na účet školy. Pokud to bude možné do 1. 11. 2016. Děkujeme.

Koncert Pavla Nováka v pondělí 3. 10. v kině Hvězda v Přerově, odjezd v 7.45 hodin. Dejte dětem batůžek, pití, pláštěnku. Třída Zajíčků a děvčata ze třídy Koťátek.

Den zvířat v Biosu v Přerově v úterý 4. 10., odjezd v 7.45 hodin. Dejte dětem batůžek, pití, pláštěnku. Třída Zajíčků.

Konzultace s rodiči o individuálních pokrocích dětí v úterý 4. 10. dle rozpisu.

Podzim čaruje – vycházka do lesa 12. 10. dopoledne, dejte dětem batůžek, pití, pláštěnku.

Divadlo v MŠ: Boty dělaj kocoura v úterý 11. 10. v 9.00 hodin. Všechny děti.

Vybírání úplaty v úterý 18. 10. 2016 od 15.00 do 15.30 hodin

Podzimní tvoření z dýní a odpadového materiálu v úterý 25. 10. od 15.30 hodin Přineste si dýni, nůž na vyřezávání, PET lahev a klacík asi 30 cm dlouhý.

Podzimní prázdniny v základní škole ve středu a ve čtvrtek 26. a 27. 10. 2016. Zapište docházku svých dětí do pátku 21. 10. 2016.

Akce září 2016

Den s našimi záchranáři v pátek 9. 9. dopoledne společně se ZŠ

Schůzka s rodiči v úterý 13. 9. v 15.45 hodin v mateřské škole. Informace o provozu, stravném, projednání školního řádu, potřeby dětí

Depistáž výslovnosti Dr. Stryková v pátek 23. 9. dopoledne - zjištění stavu výslovnosti, doporučení logopedické péče

Drakiáda s posezením na zahradě a opékáním špekáčků v úterý 22. 9. v 15.30

Návštěva žáků z 1. třídy ZŠ v mateřské škole termín bude upřesněn

Volné místo v mateřské škole Rokytnice. Uvolnilo se jedno místo v mateřské škole Rokytnice od 1. 9. 2016. Telefon: 581 212 073, email: ms-rokytnice@seznam.cz

Informaci o čerpání sponzorských darů najdete zde.

Pobyt na Tesáku od 1. 6. do 3. 6. 2016 aneb sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu! Pobytu v přírodě se zúčastnilo 21 dětí a 3 pedagogové. Byli jsme ubytováni na pěkné chatě Čerňava v pokojích po dvou nebo po třech. Děti si zvykaly na delší odloučení od rodiny – většina odloučení zvládla bez problémů. Několik slziček ukáplo i při čtení pošty z domova. Strava byla velice chutná, děti si často přidávaly. Hodnotili jsme pořádek na pokojích. Nejlépe dopadl pokoj Kubíka Hradečného a Tomáše Sochora. Na vycházkách do okolí jsme pozorovali hmyz, hlavně mravence. Děti si všimly lapačů lýkožrouta smrkového. Pozorovaly jeho chodbičky pod kůrou smrku. Poznávaly některé luční květiny. Ochutnaly šťovík. Dozvěděli jsme se, co je v přírodě nebezpečné – bouřka, silný vítr. Hovořili jsme o nebezpečí ohně v lese při opékání špekáčků. U ohně jsme si zazpívali známé písně. Diskotéka se vydařila, škoda jen, že chlapci tak málo tancují. Večerní stezku odvahy nám trochu zkomplikoval déšť. Uspořádali jsme ji tedy v chatě. Přesto však se jí někteří neúčastnili. Nejodvážnější byla Evelínka Klapalová, která šla první a úplně sama a mnohé doprovázela. Vztahy mezi dětmi byly velmi dobré, vzájemně si pomáhaly, spolupracovaly. Hrály pohybové a míčové hry, dodržovaly pravidla.

Dětem se ve škole v přírodě líbilo.

Polytechnická výchova v naší mateřské škole. Od poloviny února do poloviny března jsme žily pohádkami v tematickém bloku - Z pohádky do pohádky. Vyráběli jsme loutky z roliček od toaletního papíru a různých látek. Chlapci naplánovali cestu strašidelným lesem a podle plánu stavěli z lega lybirynt. Skupina vyrobila z dýhy meče pro prince. nakonec jsme si zahráli divadlo.

Projekt Sluníčko

Projekt Sluníčko probíhal za finanční podpory Olomouckého kraje ve výši 8 000 Kč v měsících březnu až květnu 2015 a splnil naše očekávání. Starší děti ze třídy Zajíčků a Koťátek se s chutí zapojovaly do všech aktivit. Nejmladší děti ze třídy Berušek pozorovaly své starší kamarády.

Dětem se velmi líbila výroba smrtky – Morany. Nesli jsme ji vyhodit do rybníka, ale část jsme jí nejdříve snědli. Moc nám chutnala.

Pozorovali jsme pohyb stínu v průběhu dopoledne a vytvořili jsme si jednoduché sluneční hodiny na stěně budovy z jižní strany zahrady. I nyní podle nich zjišťujeme, kdy je čas uklidit hračky a jít k obědu.

Měli jsme velké štěstí, že v tuto dobu probíhalo zatmění Slunce. Děti tento přírodní úkaz velmi upoutal.

Těšili jsme se na návštěvu u místního hospodáře. Naše děti domácí a hospodářská zvířata dobře znají, mnozí je mají doma. Zvířatům jsme přinesli krmení.

Také přinesení domácích mazlíčků a jejich představení ostatním bylo pěkné. Je vidět, že se o ně starají, vědí, čím se živí a také jim čistí klec.

Klíčení semen jsme pozorovali ve třídě. Jakmile se více oteplilo, hned jsme vyseli semínka ředkvičky a zasadili sazenice kedluben na záhonek na naší zahradě. Pilně jsme zalévali, vytrhávali trávu. Na úrodě jsme si společně pochutnali. Škoda, že se nám slunečnice zlomila, budeme muset semínka pro ptáky přinést z domova nebo koupit.

V úterý 5. 5. jsme přivítali na naší nové zahradě, upravené v přírodním stylu, kamarády z Mateřské školy Brodek. Uvítali jsme je písničkou. Po krátké prohlídce jsme se rozdělili do skupin a vydali se plnit úkoly na stanoviště. Měli jsme za úkol roztřídit rozházené plasty, papír a sklo do popelnic, skládali jsme rozstříhanou zeměkouli, třídili semínka hrachu a čočky pouze hmatem, házeli šišky do otvoru. Děti zaujaly solární hračky – autíčko, želva, ventilátor a kuličkový tobogán, které se pohybovaly díky sluneční energii. Chtěli jsme se pochlubit novými prvky – altánem jako přírodní dílnou, vrbovým tunelem, smyslovým chodníkem, záhonkem se zeleninou. Děti si užily spoustu legrace a domů si odnesly cibulku tulipánu. Pomůcky, které jsme za získané finanční prostředky zakoupili, budeme využívat v naší každodenní práci.

Například při vycházkách používáme dalekohledy k pozorování přírody, na sušičce nyní sušíme jablka a byliny, mikroskopem pozorujeme předměty a živočichy, které jsme si přinesli z vycházky. Zahradní nářadí jsme již využili při úpravě záhonku, sklizni zeleniny a jeho přípravě na zimu.

Závěry z třídních schůzek 13.11.2012 naleznete zde.

                                                                                         Hana Foltasová, ředitelka školy

 

 

                               .:: Zopakuj si s námi ::.

 

Básničky a písničky z oddělení Berušek naleznete zde.

 

 

Básničky a písničky z oddělení Koťátek naleznete zde.

 

 

Básničky a písničky z oddělení Zajíčků naleznete zde.

 

 

                                                                                             


nahoru
 

© ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…