.:: Dokumenty ::.

 

 

Školní rok 2016 - 17

 

Závěry ze schůzky s rodiči naleznete zde.

 

Seznamy dětí na školní rok 2016 - 2017 naleznete zde.

 

Školní řád na školní rok 2016 - 2017 naleznete zde.

 

Plán práce na školní rok 2016 - 2017 naleznete zde.

 

Školní rok 2015 - 16

 

Seznam dětí - Berušek na školní rok 2015 - 2016 naleznete zde.

 

Seznam dětí - Koťátek na školní rok 2015 - 2016 naleznete zde.

 

Seznam dětí - Zajíčků na školní rok 2015 - 2016 naleznete zde.

 

Informace o zápisu do MŠ pro školní rok 2016 - 2017 naleznete zde.

 

Kritéria pro přijímání dětí naleznete zde.

 

Školní řád platný od 1. 9. 2015 naleznete zde.

 

Plán práce na školní rok 2015 - 2016 naleznete zde.

 

Organizaci dne na školní rok 2015 - 2016 naleznete zde.

 

Školní rok 2014 - 15

 

Plán práce na školní rok 2014 naleznete zde.

 

Stanovení úplaty na školní rok 2014/2015

Informace o úplatě na školní rok 2014/2015 naleznete zde.

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání naleznete zde.

 

Úplata MŠ 2014-2015 Informace o úplatě naleznete zde.

Dodatek č. 1

ke směrnici č. 7 Úplata za předškolní vzdělávání

S platností od 3.1.2013 mohou mateřskou školu navštěvovat bez omezení i děti, jejichž zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek. Ruší se omezení na 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci.

V Rokytnici dne 3.1.2013

Mgr. Hana Foltasová

ředitelka školy

Dodatek č. 2 ke Směrnici o úplatě naleznete zde.

 

Informace pro rodiče o vzdělávání v MŠ naleznete zde.

Plán práce naleznete zde.

Kritéria přijímání dětí

Kritéria přijímání dětí

Kritéria přijímání dětí


Plány kroužků


Organizace dne v MŠ

Školní vzdělávací program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


nahoru
 

© ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…