.:: Dokumenty ke stažení ::.

Evaluace činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku 2017/2018

Plán (změna plánu) výnosů a nákladů příspěvkové organizace pro rok 2017 + výhledy

Rozpočet - Plán (návrh plánu) výnosů a nákladů příspěvkové organizace - 2019

 

Školní řád

 

Tělocvična

 

 

Další dokumenty

EVVO - informace pro rodiče o environmentálním vzdělání, výchově a osvětě na naší škole naleznete zde.

MPP - informace pro rodiče o prevenci rizikového chování na škole naleznete zde.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ naleznete zde.

Školní program proti šikanování - naleznete zde.

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 s účinností k 1. 11. 2010

MŠMT - prevence rizikového chování

Formuláře

!!! Volby do školské rady !!!

Ředitelka Základní školy a mateřské školy v Rokytnici, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady při ZŠ a MŠ Rokytnice a oznamuje termín a místo konání voleb. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Výsledky voleb v roce 2014 naleznete zde.

Ocenění společnosti SCIO

Společnost SCIO potvrzuje, že na naší školu chodí žáci, kteří získali OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování, které společnost Scio realizovala ve druhé polovině školního roku 2009/2010. Více v odkazu.

Ocenění společnosti Scio
nahoru
 

© ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…