.:: Organizace výuky ::.

Prázdniny ve školním roce 2018 - 2019

Datum Název prázdnin Dny
29. 10. - 30. 10. 2018 PODZIMNÍ PRÁZDNINY PO a ÚT
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY SO - ST
1. 2. 2019 POLOLETNÍ PRÁZDNINY
18. 2. - 24. 2. 2019 JARNÍ PRÁZDNINY
18. 4. - 19. 4. 2019 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Čt - Pá
29. 6. - 1. 9. 2019 HLAVNÍ PRÁZDNINY

Konzultační dny a třídní schůzky ve školním roce 2018 - 2019

V rámci zkvalitnění spolupráce rodiny a školy a současně zajištění pravidelné informovanosti rodičů nabízíme konzultační odpoledne a třídní schůzky ve školním roce 2016/2017 takto:

TERMÍN DRUH ČAS
15. 11. 2018 Konzultace

 

Škola si vyhrazuje možnost změny termínu v případě nutnosti.

Rodiče budou vždy informováni o jakékoli změně písemně v žákovské knížce žáka, nebo na www.skolarokytnice.cz.

V případě potřeby si mohou rodiče domluvit schůzku s pedagogem i v jiném termínu po vzájemné dohodě.

Organizace vyučování ve školním roce 2018 - 2019

Škola je zpřístupněna žákům od 6:15 hodin (dle domluvy i dříve).

Žáci přicházejí do školy nejpozději v 7:40 hodin, vyučování začíná v 8:00 hodin.

7.15 - 7.45Doučování, individuální práce s žáky, kontakt s rodiči
7.45 - 8.00Příprava na vyučování
8.00 - 8.451. vyučovací hodina
8.55 - 9.402. vyučovací hodina
9.40-10.00 Přestávka, svačina
10.00-10.453. vyučovací hodina
10.55-11.404. vyučovací hodina
11.40-12.25Polední přestávka
12.25-13.105. vyučovací hodina
13.15-14.006. vyučovací hodina
Náboženství, zájmové kroužky,školní družina

Oběd se vydává ve školní výdejně pouze v době od 11:50 -13:00 hodin nebo si ho můžete přímo vyzvednout ve školní jídelně.

V případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutno si oběd den předem odhlásit ve školní jídelně - tel. číslo 581 211 770.

V případě nepředvídané nepřítomnosti je možno si oběd vyzvednout do jídlonosičů.

nahoru

 

© ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…