.:: Rozvrhy žáků podle ročníků ve školním roce 2017 - 2018 ::.

První ročník

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondělí ČJ ČJ M PRV      
Úterý ČJ M TV TV      
Středa ČJ ČJ M HV      
Čtvrtek ČJ ČJ PRV VV      
Pátek ČJ M AJ      

ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ - anglický jazyk, PRV - prvouka, TV - tělesná výchova, HV - hudební výchova, PČ - pracovní činnosti, VV - výtvarná výchova,

Druhý ročník

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondělí M ČJ TV TV      
Úterý ČJ M ČT AJ VV    
Středa ČJ M PRV ČT      
Čtvrtek ČJ M SL PRV HV    
Pátek ČJ M ČT      

ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ - anglický jazyk, PRV - prvouka, TV - tělesná výchova, HV - hudební výchova, PČ - pracovní činnosti, VV - výtvarná výchova,

Třetí ročník

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondělí AJ M ČJ PRV VV    
Úterý TV TV AJ ČJ M/G    
Středa ČJ M PRV ČT    
Čtvrtek AJ KO/SL ČJ M HV    
Pátek ČJ M ČT PRV      

ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ - anglický jazyk, PRV - prvouka, TV - tělesná výchova, HV - hudební výchova, PČ - pracovní činnosti, VV - výtvarná výchova,

Čtvrtý ročník

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondělí ČJ AJ M ČJ/ČT VL    
Úterý ČJ AJ M   VV VV
Středa ČJ M KO/SL TV TV    
Čtvrtek ČJ AJ M HV VL    
Pátek ČJ M ČT/LV    

ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ - anglický jazyk, PŘ - přírodověda, VL - vlastivěda, TV - tělesná výchova, HV - hudební výchova, PČ - pracovní činnosti, VV - výtvarná výchova, LV - literární výchova,

Pátý ročník

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondělí TV TV M HV ČT    
Úterý VL AJ M ČJ    
Středa ČJ M AJ KO/SL    
Čtvrtek M ČJ VL AJ   ČT PP
Pátek ČJ M VV VV    

ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ - anglický jazyk, PŘ - přírodověda, VL - vlastivěda, PP - práce na počítači,TV - tělesná výchova, HV - hudební výchova, PČ - pracovní činnosti, VV - výtvarná výchova,

nahoru
 

© ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…