.:: Zápis žáků do 1. třídy ::.

Potřebné dokumenty

K zápisu rodiče předloží:

 1. rodný list dítěte
 2. vyplněný dotazník

Nabízíme

 • malé počty dětí ve třídách
 • individuální přístup
 • výuka angličtiny od 1. třídy
 • počítačové programy (včetně programů pro výuku jazyků)
 • zařazení práce na počítači do výuky
 • zvláštní pozornost slabším žákům
 • péče o děti s poruchami učení
 • ve 2. a 3. třídě plavání
 • škola v přírodě
 • stravování a pitný režim
 • mléčné svačinky
 • výlety 4. a 5. tříd do Prahy
 • školní knihovna
 • návštěvy divadla
 • sportovní vyžití - soutěže všeho druhu, výlety (školní tenis, vybíjená, kola, koloběžky, tanec ...)
 • školní družina
 • dopravní výchova pro žáky
 • projektové vyučování (Den Země, Den zdraví)
 • kroužek výpočetní techniky
 • kroužek výtvarný
 

© ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…