.:: Školní družina::.

Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018 v naší družině naleznete zde.

Dne 10. 4. 2018 proběhla ve spolupráci s MUDr. Markem Obrtelem a kroměřížskou záchrannou službou přednáška o první pomoci. Záchranáři hravou formou seznámili děti se základy poskytnutí první pomoci, ukázali jim různé techniky, které si mohly vyzkoušet a byla přistavena i sanitka, do které měly možnost jít se podívat. Foto v galerii.

28. - 29. 3. 2018 proběhla v družině Noc s Andersenem a Harry Potterem . Nejprve jsme ve středu v podvečer navštívili obecní knihovnu. Děti si poslechly vyprávění místní knihovnice R. Havlíkové, potom si mohly vybrat knihu, která je zaujala, a prohlédnout si ji či kousek přečíst. Po návratu do školy proběhly hry spojené s Harry Potterem a následně nocování. Děti ve skupinách soutěžily ve tvorbě lektvarů, hledaly klíče na osvobození Siriuse, snažily se přechytračit Karkulinku, vytvářely ponožky pro Dobbyho a nakonec po tmě (pouze s baterkou) hledaly po škole strašidla z obludária. Všichni zúčastnění dostali diplomy a sladkou odměnu.

V pátek 16. 3. 2018 nás ve škole opět navštívil Pavel Kadlíček. Děti mu předaly jednak obrázky, které mu nakreslily, a také výtěžek z dobrovolné sbírky, která ve škole proběhla na podporu projektu Kola Dětem. Foto ve fotogalerii.

V týdnu od 19. do 23. 2. 2018 se v naší družince konaly zimní olypmijské hry. Pondělí jsme zahájili tvorbou olympijských pochodní a olympijských kruhů a potom proběhl závod v rychlobruslení. Po úterní přednášce cyklotrampa a vtipálka Pavla Kadlíčka děti závodily na bobech. Ve středu si vyzkoušely curling a tvořily návrh na olympijskou medaili. Ve čtvrtek poměřily své síly v biatlonu a v pátek v „hokeji“. Vyzkoušely si tak olympijské sporty upravené na naše možnosti, soutěžily ze všech sil a v duchu fair-play. Ti nejlepší si v následujícím pondělí odnesly medaile, diplom a malou odměnu. Na fotky se můžete podívat v naší fotogalerii.

Kamarádů není nikdy dost a tak jsme se rozhodli navázat další přátelství s jinými družinami. Zatím je to přátelství pouze dopisové, ale časem plánujeme s některými z nich i osobní setkání. Dopisujeme si s 5ti družinami a děti to zatím moc baví. Snad nám přátelství vydrží ;-) Ukázka ve fotogalerii.

náhled

náhled

náhled

V úterý 23. 1. 2018 se některé děti v rámci družiny zúčastnily prožitkového hudebního programu s prvky muzikoterapie Na vlně zvuku. Paní lektorka je seznámila s nástroji jako je djembé, šamanský buben, didgeridoo, tibetská miska, brumle, salašnická fujarka, koncovka, frčák, koshi zvonky a jiné a společně s ní si na tyto netradiční nástroje mohly zahrát. Společně pak vytvořili originální hudební číslo:-)

náhled

V posledním týdnu před vánočními prázdninami odehrály děti z naší školy florbalový turnaj. Všechny třídy postupně poměřily své síly. Na závěr pak byly vyhlášeny nejlepší týmy a také jednotliví hráči a hráčky. Nejlepšími hráčkami se staly: Elenka Mackovíková, Evelínka Klapalová, Kamča Březinová, Terka Žídková a Venďa Pavlíková. Nejlepšími hráči se stali: Táďa Novotný, Peťa Přikryl, Maťa Němeček, Tom Kupec, Ondra Šípek, Kuba Durčák. Všichni byli odměněni sladkostí, malým dárkem a diplomem. Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii:-)

náhled

V úterý 21. 11. 2017 děti v rámci družiny vyráběly ve skupinách zdravé pomazánky. Ve středu na konzultacích je rodiče ochutnávali a svými hlasy rozhodli, která jim chutná nejvíce. Vítězem se stala mrkvová pomazánka, kterou vyrobili Pepa Horníček, Táďa Novotný, Ráďa Slovák, Kuba Flajšar, Nikča Ptáčková a Naty Vyplelová. Na fotky se můžete podívat ve fotogalerii.

náhled

V úterý 7. 11. 2017 se vybraní žáci zúčastnili 1. části keramického tvoření v Domově Na zámečku. Pod vedením zkušené lektorky si vyrobili stojánek na svíčku nebo zápich do květináče s vánočním motivem. Jak se jim dařilo se můžete podívat ve fotogalerii.

Putování po Velké Británii jsme zakončili pravým anglickým čajem o páté a pojídáním máslových sušenek přivezených z Anglie. Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Fotografie z akce 72 hodin najdete ve fotogalerii, malé shrnutí najdete zde.

Na ŘÍJEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ se můžete podívat zde.

náhled

náhled

náhled

náhled

náhled

náhled

V úterý 25. 4. 2017 se uskutečnil družinový Den Země. První část jsme zaměřili na třídění odpadu, kdy si žáci vypracovávali pracovní listy, stříhali, lepili, přiřazovali různé druhy odpadů do správných kontejnerů a řešili zapeklité úkoly. Druhá část probíhala již tradičně venku úklidem hřišť, která navštěvujeme a vyvěšením upozorňujících plakátů pro pejskaře, které žáci ozdobili svými kresbami. I když se na tuto akci přihlásil jen malý počet žáků, vše zvládli na jedničku s hvězdičkou. Fotky z akce v galerii.

V pátek 28. 4. 2017 se naši žáci zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže pro region Přerov. Soutěž probíhala ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově. Za naši školu byli vybráni 2 žáci 4. třídy (N. Trubačová, D. Vávra) a 2 žáci 5. třídy (A. Kimlová, J. Tesař). Soutěž probíhala ve 4 disciplínách – praktická jízda na dopravním hřišti, jízda zručnosti, testy a zdravověda. Na stupeň vítězů jsme sice nedosáhli, ale zvládnout vše bez újmy na zdraví za nepříznivého počasí, které nás celou soutěží provázelo, je také vítězství.

Informace o projektovém dni „Chovejme se k sobě slušně“ naleznete zde. Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Zima

          Jedno páteční odpoledne jsme s dětmi strávili experimentováním na sněhu. Bílou nadílku jsme ozdobili našimi kresbami. Všechny nás to moc bavilo. A po „práci“ přišla i zábava – strhla se koulovačka.

          V této obrovské zimě jsme nezapomněli ani na ptáčky. V družině jsme jim vyrobili krmítka z papírových ruliček, medu a ptačích dobrot a šli jsme je zavěsit do blízkosti školy.

         Jak se nám akce vyvedla můžete vidět ve fotogalerii

Provoz o vánočních prázdninách naleznete zde.

náhled

náhled

náhled

                       .:: Archiv informací školního roku 2015/2016::.

náhled

náhled

náhled

Dne 1. 6. 2016 jsme v družince oslavili Den dětí. S dětmi jsme se vypravili na pěknou procházku okolím naší obce a v závěru jsme se odměnili zmrzlinou. Na konci akce dostaly všechny zúčastněné děti medaili, které jim paní vychovatelky na památku vyrobily a sladkou odměnu. Všem dětem děkujeme za hojnou účast a vzorné chování na akci.

Vážení rodiče, kroužek náboženství bude i nadále probíhat beze změny a to až do 22. 6. 2016, kdy proběhne poslední náboženství.

Dne 9. 6. 2016 bude školní družina po celou dobu provozu mimo budovu školy (důvod: konzultace s rodiči). Za pěkného počasí bude družinka pořádat různé hry a soutěže na betonovém hřišti u sokolovny, za nepříznivého počasí přímo v sokolovně. Budovu školy budeme opouštět již před 13. hod., prosíme tedy rodiče, aby si své děti vyzvedli nejpozději 12:45, pak již ve škole k zastižení nebudeme. Rozchod dětí bude u sokolovny a u školy (do budovy školy se budou vracet jen ti, kteří ještě zůstávají v družině). Dejte dětem s sebou prosím dostatek pití a sportovní obuv a oblečení.

Vážení dvořané, dne 18. 5. 2016 na mém hradě Karlštejn proběhla velká akce. Po zrušení zákazu vstupu dívek na hrad se zde sjelo spousta krásných princezen v doprovodu udatných rytířů. Bujaře se zde slavilo - tančilo, zpívalo, jezdily se zde závody na koních, trénoval se pochod princezen a odehrála se i další klání. Můj panoš mi oznámil, že všichni se na mém hradě chovali naprosto vzorně, tak všem mockrát děkuji za nádhernou akci a omlouvám se, že jsem se nestihl dostavit osobně. S úctou Karel IV.

Dne 1. 6. 2016 proběhne v družince akce ke Dni dětí (v době běžného provozu družinky). Na programu je krátká vycházka, zastávka na zmrzlinu a potom hry a soutěže na hřišti. Dejte dětem s sebou sportovní oblečení a obuv, dostatek pití a pár korunek na zmrzlinu.

náhled

Vážení rodiče, ke dni 30. 5. 2016 budou zrušeny všechny zájmové kroužky ve školní družině. Toto zrušení kroužků je z důvodu nádherného počasí, které je škoda prosedět ve škole. Nyní budeme s družinou chodit na procházky a trávit čas na hřištích. Samozřejmě, že kdyby nám počasí nepřálo, vymyslíme opět pro děti nějaký program v prostorách školy. S pozdravem vychovatelky ŠD

Dne 18. 5. 2016 proběhne v družince akce s názvem Den na Karlštejně (v době běžného provozu družinky), která navazuje na školní aktivity, které již několik týdnů k tématu Karla IV. probíhají. Akce bude probíhat v sokolovně. Na programu budou dobové tanečky, písničky i hry. Dejte dětem s sebou dostatek pití, přezůvky do tělocvičny a holčičkám dejte sukýnku.

náhled

Ve čtvrtek 28.4.2016 proběhla akce družinky ,,Pořádek musí být'', která navazovala na celoškolní projektové vyučování. Moc nás potěšila vysoká účast dětí a také chuť, se kterou se děti pustily do úklidu naší obce. Nyní se s družinou chystáme znovu obnovit cedulky pro pejskaře, které byly bohužel od poslední akce (72 hodin) zničeny.

Dne 28. 4. 2016 (tj. čtvrtek) proběhne akce družiny s názvem „Pořádek musí být“. Akce bude probíhat během běžného provozu družinky (13:00 – 15:00). Prosím dejte dítěti s sebou něco na převlečení (půjdeme si trošku uklidit vesnici od odpadků) a dostatek pití. RUKAVICE NA SBĚR ODPADKŮ ZAJISTÍ ŠKOLA!

náhled

Žáci základní školy Rokytnice složili v rámci dramatického kroužku o své škole písničku.

Text naleznete zde.

Video naleznete zde.

Dne 23. 3. 2016 proběhne Velikonoční tvoření. Co si mají děti s sebou přinést budou mít nalepeno ve svých družinových deníčcích (případně ve zprávách pro rodiče).

náhled

Ve středu o jarních prázdninách uspořádala školní družina pro děti akci v místní sokolovně. Akce s názvem Jarní prázdniny v pohybu si dala za cíl zaměřit se na dva cíle a to na to, aby se děti pořádně hýbaly a také na to, aby si akci moc užily, přeci jen měly prázdniny. I když účast dětí byla velmi nízká, všichni jsme si akci moc užili. Děti čekala štafetová překážková dráha, míčové hry, kruhy a trampolína. Samozřejmě na konci čekala všechny děti krásná odměna. Všem zúčastněným dětem moc děkujeme.

Dne 9. 3. 2016 proběhne v rámci volnočasových aktivit školy akce družiny s názvem Jarní prázdniny v pohybu. Dejte dětem s sebou přezůvky, převlečení, dostatek pití a lístek, na kterém bude napsáno, jak odchází děti domů. Sraz i rozchod bude u sokolovny.

náhled

Minulý týden proběhla týdenní družinová akce. Každý den děti plnily úkoly a dělaly aktivity, které nějak souvisely se zdravým životním stylem. Všem dětem moc děkujeme za vzorné chování a moc nás těší s jakou chutí se děti do akce zapojily. Zvláštní poděkování patří paní Němečkové, která pro nás udělala dvě moc pěkné a hlavně užitečné besedy o první pomoci.

náhled

náhled

Dne 2. 2. 2016 proběhne družinová akce 2. Turnaj ve vybíjené. Akce bude probíhat v sokolovně od 13:00 – 15:00. Prosíme, aby děti s sebou měly převlečení na tělocvik a dostatek pití. Žáci, kteří zůstávají v ŠD v době od 15:00 do 15:40, zůstávají v sokolovně a čekají na rodiče.

náhled

Dne 19.1.2016 proběhla celodružinová akce Turnaj ve vybíjené. Vyhrálo družstvo pod vedením Vendulky Němečkové - členové: Šárinka Parchanská, Šimonek Rybka, Pavlík Horák, Nelinka Hrabalová, Alexka Rybková, Šíma Jurečka a Broník Záboj. Vítězům gratulujeme. A všem hráčům děkujeme za účast.

náhled

Dne 13.1.2016 proběhla celodružinová akce Novoroční krmení zvířátek. I přes ne úplně příznivé počasí jsme si s dětmi akci moc užili. V lese jsme zvířátkům nachystali úplnou hostinu. Děkujeme všem zúčastněným dětem a jejich rodičům za velkou zásobu jídla pro zvířatka.

Dne 13. 1. 2015 proběhne celodružinová akce Novoroční krmení zvířátek.

Akce bude probíhat v době běžného provozu družiny (tedy 13:00 – 15:00).

Dětem dejte s sebou teplé oblečení, zimní obuv (ne kozačky) a krmení pro zvířátka (mrkev, jablka, kaštany, seno,…).

náhled

náhled

Dne 2. 12. 2015 proběhne na škole v rámci ŠD Vánoční tvoření. Co si žáci mají na tvoření přinést budou mít nalepeno v družinovém deníčku.

náhled

Dne 11.11.2015 proběhla celodružinová akce Halloweenské soutěžení. Akce se velmi vyvedla, počáteční strach některých dětí ze všech okolních strašidel jsme rychle překonali a akci jsme si velmi užili. Děti si krásně zasoutěžily a v závěru je čekala sladká odměna. Všem zúčastněným dětem děkujeme.

náhled

Dne 21. 10. proběhne celodružinová akce: Podzimní tvoření.

náhled

Dne 8. 10. se naše škola zapojí do akce 72 hodin. Více informací naleznete zde.

náhled

náhled

                                          .:: Dokumenty::.

ŠVP školní družiny 2015

Informace k ŠVP

Dodatek k ŠVP

Vnitřní řád školní družiny

Úplata v roce 2015/2016

nahoru
 

© ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…